Hvor går norsk kapitalisme?

Illustrasjon: T. Vestaas  Artikkelen er tidligere publisert i Argument Agder.

En analyse som starter med en undersøkelse av investeringsselskapet Ferd AS

Kapitalismen er i rask endring, både globalt og nasjonalt, med en svimlende konsentrasjon av kapital og makt i noen foretak. Denne tendensen har forsterket seg under pandemien. Jeg vil i to artikler se nærmere på det familieeide norske investeringsselskapet Ferd AS som utgangspunkt for å se om dette kan si noen om utviklinga av en ny type kapitalisme i Norge.

Oljefondsjefen om kapitalisme og skatteparadis

Under Arendalsuka i 2021 blei det arrangert et møte i regi av Den norske kirka. Det var sjefen for Oljefondet Nicolai Tangen og preses i Den norske kirke Olav Fykse Tveit som skulle samtale om hva slags verdier vi trenger. Samtalen kan du se her og viser hvordan kirke og oljefond finner sammen til en høyere enhet under bruset av orgeltoner.  (Se bildet under).Tangen ble spurt om hvordan kapitalismen utviklet seg og svarte da at den var i ekstrem endring i større grad enn han hadde opplevd i sitt liv. Han nevnte debatten om høye lederlønninger og at aksjonærene i større grad krevde åpenhet om selskapenes virksomhet. Han mente kapitalismen ville overleve nye kriger og kriser slik den har gjort til nå.

Han nevnte ikke at kapitalismen under pandemien globalt har skapt en konsentrasjon av kapital og makt på få hender som verden aldri har sett maken til. Og parallelt med dette en akselererende fattigdom globalt og nasjonalt.

I kosestunden i Trefoldighetskirka ble Tangen ikke konfrontert med sitt aktive forsvar og bruk av skatteparadis. I norsk offentlighet har han som oljefondsjef normalisert og rettferdiggjort bruken av skatteparadis og fortsatt med det så seint som i et intervju med BBC programmet Hardtaks 29 november 2021. På spørsmål fra BBC om Tangen fortsatt mener det er greit å bruke steder som Caymanøyene og Jersey til å redusere skatt, svarte han med å vise til at det var en helt alminnelig praksis da han etablerte hedgefondet AKO i 2005, og at det var etterspurt av deres amerikanske klienter.

Han gjentok at skatteparadis ble brukt for å unngå dobbeltbeskatning, en påstand som for lengst er gjendrevet flere ganger, sist i innlegget om intervjuet i BBC av doktorgradsstipendiat i historie Kristine Sævold i DN 14/12- 21.

Investeringsselskapet Ferd AS som eksempel 

Tangen har uten tvil rett når han sier at kapitalismen endrer seg ekstremt, og la oss se nærmere på om hvordan den nye type kapitalisme utvikler seg i Norge. Også i Norge er tendensen økt konsentrasjon av makt og kapital på færre hender i nesten alle bransjer. De store spiser de små. Et typisk eksempel er det private investeringsselskapet Ferd AS som er en raskt voksende gigant i Norge med egenkapital på 41 milliarder i 2020. 

Ferd har investeringer i et vidt spekter av bransjer: Ferd er blant annet hovedeiere i de store oljelevrandørselskapene Aibel og Interwell, kartongprodusenten Elopak ASA (globalt 2600 ansatte), sportsutstyrselskapet Brav (som blant annet eier Swix, Ulvang og Helsport) og ferjeselskapet Fjord – Line. De har gjort store investeringer i helse (Fürst Medisinsk Laboratorium), sjømat (Broodstock), netthandel og annen digital virksomhet. Ferd er nå hovedaksjonær i reklamebyrået Try med 350 ansatte.

Sammen med Arendal Fossekompani har Ferd tatt opp kampen om konsesjoner på havvind gjennom selskapet Seagust. Ferd investerer nasjonalt og globalt gjennom Ferd Invest og Ferd Ekstern Forvaltning. I USA satser Ferd i stor grad på investeringer i hedgefond.

Ferd eier Mestergruppen som er størst i Norge innen boligbygging og byggevarer. Ferd Eiendom kjøpte opp NRK-tomta på Marienlyst i 2019 for nesten 4 milliarder og eier flere andre verdifulle eiendommer i Oslo.

Ferd har vokst stort under pandemien. For mens kursene stupte og mange investorer flyktet fra børsene rundt omkring i verden, tok Ferd grep og investerte rundt to milliarder kroner på børsen i mars og april 2020. Det har betalt seg godt, og den solide utviklingen har fortsatt inn i 2021. Investeringene i det danske industrikonsernet Nilfisk har vært svært lønnsomme. I fjor vår cashet Ferd også inn en pen gevinst på rundt 340 millioner kroner etter salget av alle sine aksjer i Sbanken. Fjord-Line har mottatt over 300 millioner i koronastøtte, ifølge Brønnøysundregistret

Ferd opererer i skatteparadis

Ferd er et familieeid selskap, eid av Johan H Andresen og hans to døtre Alexandra og Katharina Andresen. Ifølge Kapitals oversikt er Johan Andresen Norges 6. rikeste i 2021 med en formue på 45 milliarder. Andresen overførte allerede i 2007 store deler av aksjene i selskapet til døtrene som dermed i flere år har figurert på lister over verdens yngste milliardærer. I 2020 er de tre oppført med 0 i inntekt, og betaler litt formueskatt. I 2020 kjøpte for øvrig Andresen Evje hovedgård i Rygge kommune for 70 millioner til sine hestegale døtre.

Starten for familiebedriftens suksess begynte med at tipp-tipp oldefaren til Johan H. Andresen kjøpte J.L. Tiedemanns Tobakksfabrikk i 1849. Da Andresen inntok sjefsstolen i konsernet i 1998, var formuen til familien estimert til 150 millioner kroner, noe som ga en 281. plass på Kapitals liste den gang. Litt over 20 år seinere har formuen mangedoblet seg.

Ifølge Nettavisen 21/8 – 21 betalte Ferd bare 5% skatt i 2020 (pga. av den såkalte fritaksmodellen). Ferd opererer også i skatteparadiset Jersey med såkalte PE – funds (Private Equity – fund). De har blant annet opprettet Hercules Private Eqity Funds I, II, III og IV. På fondens hjemmeside står det: «All Herkules funds are registered in Jersey, Channel Islands.» Altså: et norsk selskap investerer i Norge via et skatteparadis.

Gregar Berg-Rolness, som er forfatter av den nye boka «Overskuddsflytting – Aggressiv skatteplanlegging i den globale økonomien og er skattefaglig rådgiver for Tax Justice Network, skriver på sin Facebook – side:

«Sjefen for vårt pensjonsfond utland fortalte nylig til BBC at investorene er på Cayman for å unngå dobbeltbeskatning (…… ) Jersey er forøvrig mye brukt ved PE- investeringer i Norge, og da tappes selskapenes overskudd ut i strie strømmer. Norske Ferd er storaktør her. Tangens Ako fond bruker også Jersey, og Cayman.»

Finansoligarkene Tangen og Andresen 

Ferd satser sterkt på det de kaller sosialt entreprenørskap. Johan H Andresen er en aktiv samfunnspåvirker, har vært med å etablere den nyliberale tenketanken Civita og er leder i Oljefondets etikkråd. 

Milliardærene Nicolai Tangen og Johan Henrik Andresen er fra samme generasjon og representerer på hver sin måte den nye typen kapitalisme i Norge. De er begge anerkjent samfunnsstøtter og spiller en stadig større rolle i det offentlige Norge i kraft av sin makt og sine milliarder. De er finansoligarker – og de deler de samme ideene om hvordan kapitalismen skal utvikle seg. De er ideologiske tvillinger. 

De har klokketro på at finanskapitalens investeringer vil kunne gjøre verden bedre, bekjempe fattigdom og skape en bærekraftig verden. De er for menneskerettigheter og mot rasisme. Milliardærene skal altså redde verden. Samtidig er de finanskapitalens menn som har brukt skatteparadis, skatteplanlegging og hedgefond i sin virksomhet.

Det er noe som skurre her. La oss se nærmere på det i neste artikkel som kommer neste uka.

Les også:

Oligarkkapitalismen

Sviende kritikk av Norges Banks hvitvasking av skatteparadis

Soga om møtet mellom Fykse-Olav og Nicolas den kaute

Skrevet av

Øyvind Andresen

Jeg er 72 år, pensjonert lektor og fagbokforfatter. Tekstene er oftest skrevet etter samtaler og konsultasjoner med min kloke livsledsager Ingjerd. Du kan gjerne skrive kommentarer, men en minste betingelse er at du skriver under fullt navn.

2 kommentarer til «Hvor går norsk kapitalisme?»

Det er stengt for kommentarer.