Hvem myrda Muammar al-Gaddafi?

En kriminell historie

20. oktober 2011 ble lederen i Libya, oberst Muammar al-Gaddafi, drept utenfor sin hjemby Sirte. Etter å blitt halt ut av et gjemmested under ei bru, ble han lynsja av en mobb. Omstendighetene rundt selve drapet er uklare, men overgangsregjeringa (NTC) som overtok etter Gaddafi, hevda at det var utenlandsk etterretning som utførte drapet, sannsynligvis en agent fra det franske etterretningsbyrået DGSE (“Le Bureau”).

Med Gaddafis død, gikk en afrikansk velferdsstat til grunne og ble erstatta av verdens største slavemarked  – eller slik situasjonen etter Gaddafis fall blir oppsummert i Det britiske underhusets rapport om Libyakrigen (House of Commons 2016):

Resultatet var politisk og økonomisk sammenbrudd, krig mellom militser og stammer, en humanistisk krise og en flyktningkrise, omfattende brudd på menneskerettighetene, spredning av Gaddafi-våpen i hele regionen og framveksten av ISIL i Nord-Afrika.

Vi veit også at Gaddafi aldri utførte eller hadde planer om å utføre et folkemord på egen befolkning, som var grunnlaget for NATOs og allierte araberstaters angrep på Libya med bomber og stridsstyrker.  Regimeskiftet skjedde på grunnlag av løgn slik det skjedde i Irak i 2003.

Gaddafi ble brutalt henretta uten lov og dom. En morder er ikke bare den som utfører drapet, men like mye den som oppfordrer til og legger til rette for det. Det vil muligens aldri bli noen internasjonal domstol som dømmer morderne og deres hjelpere.  Men Historien vil dømme – og vi har nå så mange kilder at vi kan peke ut noen ansvarlige for dette regimeskiftet og denne krigen som var en katastrofe og en forbrytelse mot menneskeheten. 

Hva var motivene for å ønske Gaddafi død? Gaddafi hadde mange venner, men også mange fiender, både internt i Libya og i utlandet. I Libya var menneskesmuglerne en av hans verste fiender. En avtale mellom Italia og Libya fra 2008 om felles skipspatruljer i Middelhavet, betydde at menneskesmuglere i kystbyene som Benghazi mista en årlig fortjeneste på titall millioner dollar.  Andre fiender i Libya var islamistene, f.eks. de lokale avdelingene av Det muslimske brorskapet og al Qaida. Disse overtok deler av Libya etter Gaddafi sammen med menneskesmuglerne.

Gaddafi hadde overlevd mange tidligere drapsforsøk. Siden 1970-tallet hadde amerikanerne, britene og franskmennene gjort flere forsøk på å drepe han. Gaddafis ambisjoner var å bygge opp et Libya og et Afrika uavhengig av Vestens strategiske og økonomiske interesser. Libya har store oljeressurser.

Frankrikes president Nicolas Sarkozy tok initiativ til hastemøte 19. mars i Paris der forberedelsene ble gjort til NATOs bombing. Sarkozy sitter nå i varetekt – sikta for å ha mottatt 50 millioner dollar i ulovlig valgkampstøtte av Gaddafi foran presidentvalget i 2007. Det blir antyda at mordet på Gaddafi skjedde etter direkte ordre fra presidenten, evt. for å skjule spor etter korrupsjonen.

 

Libya har nærmere 40 prosent av de afrikanske oljereservene. De franske argumentene for krigen i 2011 – slik de ble presentert for USAs utenriksminister Hillary Clinton – var å sikre fransk tilgang til libysk olje og stoppe Gaddafis planer om en ny afrikansk valuta, som ville svekke Frankrikes innflytelse i Afrika.

USAs utenriksminister Hillary Clinton spilte hele tida en hovedrolle for å drive fram krigen. Hun stoppa alle fredsforsøk. Etter drapet på Gaddafi, triumferte hun i TV med ordene «Vi kom, vi så, han døde.»  Fredsprisvinner Barack Obama er likevel selvsagt den øverste ansvarlig for den amerikanske poltikken. Han er for øvrig den eneste av de ansvarlige som har innrømma feilen. Ifølge The Guardien sier han at Libyakrigen er den største feilen i hans presidentperiode.

Statsminister i Storbritannia David Cameron var i front for NATO- bombinga og blir skarpt kritisert i den overnevnte rapporten for Det britiske underhuset.

I tillegg er de ansvarlige en rekke arabiske ledere, ikke minst daværende statsminister i Qatar, sjeik Abdulla bin Khalifa al-Thani. Qatar sendte flere tusen spesialsoldater som stod i Libya før vedtaket i FN 17. mars (Resolusjon 1973).

Så i norsk sammenheng må selvsagt statsminister Jens Stoltenberg og utenriksminister Jonas Gahr Støre holdes ansvarlig. På Sarkozys møte i Paris deltok for øvrig Stoltenberg etter den kjente SMS-runden til partilederne som ga full tilslutning til Norges “gode bomber”  for kvinnefrigjøring, menneskerettigheter og demokrati.

Altså: en rekke statsledere i Vesten og Arabia har på sin samvittighet et rovmord på en annen statsleder, bygd på falske anklager. Og dette har de aldri beklaga! (bortsett fra Obama).

Men medløperne har også sin bit av mordet: De som spredde løgnene og/eller støtta krigen som folk i mediene, akademia, partiene, kirka, bistandsorganisasjonene – og som i dag tier. De fleste ble manipulert til å støtte krigen, men av de norske partilederne er det bare daværende leder i Senterpartiet Liv Signe Navarsete som har tatt selvkritikk. (Rødt var imot bombing, men var ikke da på Stortinget).

Den som arbeidet hardest i Norge for militæraksjon fra NATO, var Jan Egeland. Han var leder for regjeringens sikkerhetspolitiske utvalg og direktør for Norsk Utenrikspolitiske institutt. Da Gaddafi ble drept, sa Egeland på spørsmål om hva diktatorer verden rundt tenkte, at de i hvert fall hadde “all mulig grunn til å skjelve i buksene og miste nattesøvnen. De har sett Gaddafi dø (…). Verden er bedre enn sitt rykte” og “Libya har alle muligheter til å bli et positivt unntak i den arabiske verden”.

Lista over ansvarlige og medløpere kunne selvsagt vært mye lengre. Men hva med de intellektuelle, de som i teorien skal skue gjennom all propagandaen? Hva med nåværende professor i Midtøstenhistorie , Bjørn Olav Utvik,  som ifølge sitt forlag er «Norges fremste ekspert på politisk islam». Han sa følgende til NRK dagen Gaddafi ble drept:

Dette er svært viktig. For det første vil det oppleves som en sluttføring av revolusjonen i Libya, nå som også Sirte er i ferd med å bli tatt.

– Da kan man si at fase I – regimets fall – er endelig gjennomført, sier førsteamanuensis Bjørn Olav Utvik ved Universitetet i Oslo til NRK.

– Og så er det viktig, når han blir tatt på denne måten, at han ikke kjempet til siste slutt, så vil det ta ned bildet av ham som en helt – i den grad noen i Libya fortsatt husker et slikt bilde av ham og har trodd på retorikken hans – så forringer dette glorien, sier Utvik”.

Det var altså positivt for Utvik at “han ble tatt på denne måten”, altså et mord utført av fransk etterretning, sannsynlig etter ordre fra president Sarkozy? Ok. Alle kan gjøre feil, men da er det kanskje på tide å innrømme fatale feilvurderinger?

I andre sammenhenger sa Utvik at omveltinga i Libya var “eit indre opprør”. Han var “positivt overraska over at opprørarane allereie no har teke kontrollen i Tripoli.”

Indre opprør? Det var flagget til Qatar som vaia over Gaddafis hovedkvarter i hovedstaden Tripoli etter at deres spesialstyrker hadde erobra byen.

Hva er det Jan Myrdal skreiv om Vestens intellektuelle i “En illojale europeers bekjennelser”? : “Vi er ikke bevissthetens bærere. Vi er bevissthetens luddere”.

Kilder:

Ola Tunander: «Libyakrigen. Bruken av retorikk og bedrag for å ødelegge en stat» 2018

Terje Tvedt: Et verdensbilde bryter sammen. I Norske tenkemåter. 2016

Se også:

Tretten sørgelige lærdommer fra Libyakrigen

 

Skrevet av

Øyvind Andresen

Jeg er 72 år, pensjonert lektor og fagbokforfatter. Tekstene er oftest skrevet etter samtaler og konsultasjoner med min kloke livsledsager Ingjerd. Du kan gjerne skrive kommentarer, men en minste betingelse er at du skriver under fullt navn.

4 kommentarer til «Hvem myrda Muammar al-Gaddafi?»

  1. Norges sikkerhetspolitikk ! Litt historie : Grunnet mange hull i lærdommen av Libya krigen fra mars 2011under arabiske våren og en særdeles dårlig rapport av Petersens utvalget ,søkes oppgjør ! Hvem satte sammen dette såkalte uhildete utvalget ? Libya utvalget ble jo ledet av Irak krig vennlige Jan Petersen . Dette skulle ikke være en granskning og ikke sette skyld på enkeltpersoner . Rapporten var mye mildere en storbrittanias gransknings rapport 2016 ! Nye opplysninger kommer jo frem med tiden ! Vi har jo lært ingenting og Nato stormaktenes kriger for dominans fortsetter ! Er dette en brutal virkelighet vi må avfinne oss , i en overbefolket verden med USA ,Frankrike og Storbritannias behov for petrodollar og dominans på verdensmarkedet . EU tilhengere bør også se fremtiden med Frankrike som dominant ! Sjekk EU parlamentets mandatfordeling 2020 og se hvilke land som dominerer ! Tyskland 96 ,Frankrike 79 og Italia med 76mandater . Ikke bra med et EU i sikkerhetspolitikk mot fremtiden ! Spesielt etter min mening er Frankrike som en aggressiv krigernasjon i samarbeid med USA ( Eks: Libya intervensjon som også startet Syria krigen ).Les om tidligere president Sarkozy! Folk flest bør lese seg opp på sikkerhetsrådet som er en udemokratisk interesseorganisasjon med vektskål i vestlig retning ! De fem faste setene (P5)har tre penneførere (P3)! Storbrittania ,Frankrike og USA er møteledere og har lang erfaring i spillet om makt ! De ti øvrige midlertidige setene fungerer mere som vasallstater ! Hvorfor kan ikke Statsvitere og Historikere vise mere mot og gå sammen om å anmelde disse hånd full norske personer som fikk dratt fredsnasjonen Norge inn i Natos krig 2011 . Krigsrett ,Riksrett , Grunnlovsdomstol (brudd på paragraf 25/26) eller domstolen i Haag ! ! Vi har ikke snudd alle stener og lest alle rapporter på kommunikasjon ! Vi må anta med stor sannsynlighet at Hillary og Frankrikes Sarkozy kontaktet Jens og Jonas ! Dette kan også være grunnen til at Jonas Gahr Støre endret mening omtrent over natten ! Hadde vi en utenriksminister med statsviterutdannelse som ikke hadde kunnskap om stormakters metoder ?Vår daværende utenriksminister er den fagpersonen som har mest tyngde i en overtalelse av øvrige partiledere ! En uhildet rettsak kunne belyse og eventuelt straffe de norske som påvirket til massedrap ! Uten Jens og Jonas sine overtalelser hadde neppe Norge bistått med humanitære bomber på løgn ! Redelig oppgjør søkes ! Dette skylder vi våre piloter som gjorde sin plikt ! Norge som fredsnasjon og rettsstat skylder også det norske folk et oppgjør ! Nato i samarbeide med Al Qaida og drap på over 77 mennesker er jo i prinsippet en terroraksjon ! Alt for mye var tilrettelagt med ny statsbank ,Libysk regjering og våpen til opposisjonen på bakken ! Uten Natos forberedte krig for å ødelegge et land hadde Gadaffi enkelt vunnet over opposisjonen og fått tilbake orden i regionen ! Det var ikke tilstrekkelig regjeringsstyrker med skyts som tilsa folkemord i Benghazi ! Spurte de norske overtalerne etter satelittbilder ? Det burde kunne bevises at Hillary og Frankrikes Sarkozy hadde forberedt krigen ! Det virker jo slik etter å ha lest Ola Tunanders bok(Bruken av retorikk og bedrag for å ødelegge en stat).Nato skulle holdt seg borte fra å blande seg med Libyas indre anliggende ! Vi hadde heller ikke fått Syriakrigen som har hatt varighet på mye over ww2 ! Opposisjonen infisert med Al Qaida var utstyrt med nye våpen fra Gadaffi regjeringen og trakk inn i naboland som Syria ! Det gikk først dårlig med Assad regjeringen ,til de fikk hjelp av Russland 2015(og Iran) Ved hjelp fra stormakten Russland kunne regjeringen i Syria vunnet kampen mot IS og Al Qaida ! På grunn av stormakters interesser og innblanding ble det en langvarig verdenskrig i Syria ! Flyktingestrømmene på hundretusener kunne vært unngått ! ! Erfaringen er jo at Norge går inn i konflikter med 50% kjangs for å være på feil side og 100% kjangs for at vi ikke forstår alt ! – Norges bidrag i krigen mot Libya skjedde for å gjøre Stoltenberg-regjeringen lekker for USA. Han hadde ennå ikke blitt invitert til Det Hvite Hus ):uttalt av Oberst Løyntnant Tormod Heier . En utenriksminister overtaler med mere faglig ekspertise ! ! Derfor tror jeg neppe Norge hadde bistått uten Jens og Jonas sine overtalelser ! ! Det burde vises mere respekt for grunnloven og saksgang i stortinget ! Utrolig at en hånd full ( toppen ti personer i statsministerboligen) kan være i stand til å få Norge i krig ! Norge aktiv utenfor Natos grenser med også samarbeid på bakken i Libya hvor noen tilhørte Al Qaida ( i følge professorOla Tunander). Det ser dessverre stygt om det blir nytt Rwanda med slike stormakter som EU stormakten Frankrike og verdenspolitiet USA som fører humanitære kriger ved bruk av bomber ! . Del gjerne fra her og ned av min kritikk til AP ,H og Jonas Gahr Støre : Se bildet av Jonas Gahr Støre i arrangert fotoseanse 8 mai 2015 sammen med gammel ærverdig krigshelt fra ww2 ! Det vil si at vi da har to ulike personer på samme bildet . En krigshelt som kjempet for vår frihet og en motsatt sittende ved samme bord ! Lurer på hva EU tilhenger Støre mener om Krigshelt Edvard Vogt ? Anmeldelsen media Norge ikke snakker om” der det fremgår at “Edvard Vogt har anmeldt utenriksminister Jonas Gahr Støre og forsvarssjef Helge Sunde (2013) for krigsforbrytelser efter Norges angrep på Libya. Edvard Vogt var professor emeritus i rettssosiologi ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen. Anmeldelse nr2 :Jens Stoltenberg, Jonas Gahr Støre, Grete Faremo og Harald Sunde ble også anmeldt av nestleder i RØDT, Marielle Leraand med venner, for krigsforbrytelser og medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten i Libya krigen.

    Dagens utenriksminister var ikke i anmeldelsene fra 2013 . Ine Marie Eriksen støttet åpent Norges krig ! Hun var da 2011 leder i Stortingets utenriks- og forsvarskomité . Erfaring etter dette ble millitært bidrag 2016/17 ! Dette ved opplæring av Syriske religiøse militser fra Jordan som skulle bekjempe Al Qaida og IS i Syria ! Hvor retter disse religiøse militsene med voldsideologi fra middelalderen sine våpen i dag ? Alle har en moralsk forpliktelse til å få med seg at OPCW tilbakeholdt og endret rapporten om bruk av klorgass i Douma ! Bombekampanjen mot Syria 2018 var derfor på en løgn ! Norges politikk i Midtøsten er feil ! En bør også vite at vi er motpart av Russland i midtøsten og naboland til Russland ! I tillegg har vi amerikanske flygninger til Jan Mayen etter at Hercules flyet brukes til Mali ! Selvfølgelig må Russland gjøre noe ved vår offensive politikk ! En kan saktens lure på fremtiden til Svalbard traktaten ? Tilbake om Mali ,som er rikholdig land på mineraler og samtidig et av de fattigste ,om det ikke er det fattigste ! Hvor viktig er det å støtte Frankrikes økonomiske interesser . Ja ,det er kampen mot terror ,men hvordan kan vi stole på partnere i løgn i det geopolitiske spillet ? Det er absolutt mulig vi har hederlige interesser ,men vi samarbeider med stormakter som tidligere har lurt oss inn i krig på løgn (Libya2011). Dagens utenriksminister var heller ikke uhildet i sine svar om Libya fra Moxnes 2 april 2019 i Stortinget ! Moxnes etterlyste også at det burde vært lagt frem all dokumentasjon på telefoner sms og møtevirksomhet med referat ! Gjennomgangen i denne spørretimen var ikke ærlig , da ingen diskuterte at krigen var bygget på løgn ! Om debatten var ærlig ,så burde logiske og indisier på vår krig bygget på løgn konstateres ! Det ble ikke diskutert stormaktenes behov for kontroll og bruk av krigspropaganda ! Propaganda har eksistert like lenge som kriger og har ikke tatt slutt nå ! Skal Ine Eriksens forutbestemte verdensbilde bygges på Nato i løgn og humanitære bomber ? Professor Ola Tunander skriver i sin bok at vi kan forvente mere humanitære intervensjoner bygget på løgn ! Men menneskeliv på andre siden av kloden er tydelig vis ikke likeverdige de som ble utsatt for terror i Norge ,da vi fortsetter med støtte til feil part i først Libya og senere Syria ! Vesten har brukt og bruker billige proxy soldater i bruk og kast ! Krigernasjonen Norge i Libya og senere Syria som medskyldig til massedrap uten å få våre krigsvillige til retten !

Det er stengt for kommentarer.