Tretten sørgelige lærdommer fra Libyakrigen

Ola Tunander har skrevet den beste oppsummeringa av Libyakrigen som er kommet på norsk til nå. Boka heter «Libyakrigen. Bruken av retorikk og bedrag for å ødelegge en stat» og er både kortfatta, oversiktlig og grundig. Tunander er Research Professor Emeritus ved Institutt for fredsforskning (PRIO) Generalmajor Alf Roar Berg som var sjef for Etterretningstjenesten … Fortsett å lese Tretten sørgelige lærdommer fra Libyakrigen