Før oppdagelsene brukte amerikaneren hjulet bare i leketøy

Hjulet er en av menneskehetens mest grunnleggende oppfinnelser, allerede brukt i Mesopotamia 3500 fvt. Seinere kjenner vi til bruken av vannhjulet som er en av de eldste omformere av energi vi veit om. Tannhjul ble fundamentale i den industrielle revolusjonen, men også brukt i gamle urverk. Som vi alle veit er jo hjulet brukt til transport, helt fra de mest primitive kjerrene til de mest avanserte kjøretøyene i våre dager.

Urfolkene i Amerika før oppdagelsene brukte ikke hjulet, bortsett fra at det er funnet på leketøy som dette på bildet fra Zapotek-stammen fra ca. år 100 til 200.  Det er laget av tre. Det er kanskje merkelig at de ikke overførte kunnskapen om hjulet til bruk av vannhjul og transport. Det er likevel verd å merke seg at urfolkene i Mexico ikke hadde store husdyr. Høykulturene før oppdagelsene var avanserte på mange måter, men det var samtidig steinalderkulturer.  De brukte ikke jern; våpen og redskaper var av stein, i sjeldne tilfeller kobber. Gull og sølv ble brukt i smykker.

Skrevet av

Øyvind Andresen

Jeg er 72 år, pensjonert lektor og fagbokforfatter. Tekstene er oftest skrevet etter samtaler og konsultasjoner med min kloke livsledsager Ingjerd. Du kan gjerne skrive kommentarer, men en minste betingelse er at du skriver under fullt navn.