Fædrelandsvennens nyliberale havari

I 2000 bestemte flertallet av politikerne i kommunestyret i Kristiansand at de skulle selge mesteparten av sine aksjer i Agder Energi til Statkraft. På dette har kommunen tapt 400 000 hver dag. Ikke særlig framsynt politikk. I år vil Agder Energis overskudd være rekordhøyt, og Kristiansand kommune vil nok en gang gå glipp av millioner rett inn i kommunekassa.

Salget hadde støtte fra Arbeiderpartiet, Høyre og  Fremskrittspartiet. Og monopolavisa Fædrelandsvennen som  skreiv på lederplass 8. mars 2010 under overskriften «AE – salget var riktig» følgende:

«Det er ikke lenger en naturlig oppgave for kommuner å eie kraftverk. Det var det en gang, og vi er stor takk skyldig overfor framsynte politikere og byråkrater som brakte velstands – og industriutvikling et langt skritt videre ved å temme vannkraften. Men den epoken i vår historie er over. Dammene og turbinene ligger der, uavhengig av eierskap».

Lederskribenten åpner her for at eierskapet til fossekrafta ikke nødvendigvis må være offentlig. Og det er helt i takt med nyliberal ideologi å la private investorer forsyne seg av fellesskapets eiendom.

Hadde vi fulgt rådet fra Fædrelandsvennen, hadde mye av de høye strømprisene i dag  skapt superprofitter, ikke bare for offentlig eide kraftselskap, men også gått rett inn i lommene på norske og utenlandske kapitalister.

Lederen er ikke signert, men redaktør på det tidspunktet var Hans-Christian Vadseth; i dag kjent som stor aksjeeier og partner i det omstridte  PR-byrået First House.

Vi får håpe at hans historiske epoke er en saga blott.

Skrevet av

Øyvind Andresen

Jeg er 72 år, pensjonert lektor og fagbokforfatter. Tekstene er oftest skrevet etter samtaler og konsultasjoner med min kloke livsledsager Ingjerd. Du kan gjerne skrive kommentarer, men en minste betingelse er at du skriver under fullt navn.

Én kommentar til «Fædrelandsvennens nyliberale havari»

Det er stengt for kommentarer.