Ålesund velger å lytte til folket – hva gjør Kristiansand?

Illustrasjon: T. Vestaas. Først publisert i Argument Agder.

 Kommunestyret i Ålesund har med overveldende flertall vedtatt å gi tidligere Haram kommune mulighet til å løsrive seg etter tvangsammenslåing. Bystyret i Kristiansand bør gjøre det samme med Søgne og Songdalen.

Det er ikke bare på Sørlandet det ulmer i tvangssammenslåtte kommuner. Også i andre deler av landet er det ønske om reversering av kommunereformen. I Sandnes og Ålesund har politikerne vedtatt å lytte til folkemeninga og åpne for reversering.

Fra 01.01.2020 ble Ålesund slått sammen med kommunene Haram, Skodje, Ørskog og Sandøy. Dette skjedde til tross for sterk lokal motstand. Det vakte oppsikt da Ålesunds ordfører Eva Vinje Aurdal (Ap) i forkant av tvangsammenslåingen ba daværende kommunalminister Jan Tore Sanner om å gripe inn med tvang. – Jeg håper Sanner er konsekvent og myndig og benytter de virkemidlene som er nødvendig, sa hun til Klassekampen 21.05.2017.

Aurdal er fremdeles ordfører i Stor-Ålesund. Men hun har snudd og inntar en holdning motsatt av Ap-ordføreren i Kristiansand, Jan Oddvar Skisland. Hun vil nemlig lytte til folket. Vedtaket i Ålesund var 60 for og 17 mot. Bare Høyre og noen uavhengige representanter stemte mot.

Ålesund med blått, Haram med rødt

Det er etter et innbyggerinitiativ fra gamle Haram kommune at Ålesund kommune nå går inn for å åpne for oppløsing av stor-kommunen. Nesten 4 000 av totalt 6 394 stemmeberettigede ville ha avstemning om reversering i gamle Haram kommune. 25. november vedtok Ålesund kommunestyre med overveldende flertall å støtte folkeavstemning i den tidligere kommunen Haram. I tillegg blir det opinionsmåling i hele Ålesund.

Først skal kommunedirektøren jobbe fram en konsekvensanalyse. Fristen for søknad om deling er utsatt til 15. april, og 7. april vil kommunestyret ha det siste ordet, på bakgrunn av folkeavstemning, opinionsmåling og annet faktagrunnlag. Kommunen håper at regjeringen innen den tid tydelig signaliserer at de dekker hele regningen for reversering av tvangssammenslåingen under forrige regjering.

Men Ålesund og Stor-Kristiansand er ikke de eneste kommunene som sliter med følgene av kommunereformen. I Rogaland ulmer det kraftig i Nye Sandnes etter at den tidligere småkommunen Forsand ble sammenslått med Sandnes. Formelt var dette en frivillig sammenslåing, men reelt sett mener motstanderne at dette var en tvangssammenslåing.

Flertallet i kommunestyret i Forsand sa i 2016 ja til sammenslåing med Sandnes, mens mindretallet gikk inn for en sammenslåing med Strand kommune. Våren 2017 hadde flertallet i kommunestyret endret seg. Nå var det flertall for sammenslåing med nabokommunen Strand. Mindretallet i Forsand med daværende ordfører i spissen, hindret da kommunestyret i å behandle saken på ny. Forsand ble derfor på bakgrunn av et tidligere vedtak som ikke lenger hadde flertallets støtte slått sammen med Sandnes.

Statsforvalteren er etter et innbyggerinitiativ bedt om å utrede en grensejustering hvor tidligere Forsand overføres til Strand kommune. Ingen ønsker en gjenoppretting av gamle Forsand kommune. En slik grensejustering betyr derfor ikke en reversering av kommunereformen, men at reformen blir gjennomført i samsvar med ønsket fra flertallet i tidligere Forsand kommune.

Det er verd å merke seg at det i de to sakene ikke er noe krav fra ordfører og kommuneledelse om en konsekvensutredning med positivt resultatet før man behandler kravet om folkeavstemning . I Ålesund er en konsekvensutredning bare ett av momentene som sammen med resultatet av folkeavstemningen skal legges til grunn for kommunestyrets behandling av saken. Og i Nye Sandnes dreier det seg formelt sett ikke om en reversering, men om en vurdering fra Statsforvalteren om en grensejustering i tråd med flertallets vilje.

1. desember skal bystyret i Kristiansand avgjøre om de vil avvise eller gå inn for en folkeavstemning i Søgne og Songdalen om eventuell oppløsning av storkommunen. Blir det nei, vil kommunestyret gå motsatt vei av det andre kommuner velger.

Den politiske prosessen før og etter etableringen av Nye Kristiansand har vært svært uryddig. Sigurd Berg Aasen, administrator av Facebook-gruppa Vi som vil ha Søgne kommune tilbake, karakteriserte på et møte under Arendalsuka måten tvangssammenslutningen foregikk på slik: «Det skjedde ved hjelp av fusk og fanteri på høyeste hold». Mange i Søgne og Songdalen støtter dette utsagnet.

Det er bare en folkeavstemning om kan avslutte striden på en verdig måte !

Skrevet av

Øyvind Andresen

Jeg er 72 år, pensjonert lektor og fagbokforfatter. Tekstene er oftest skrevet etter samtaler og konsultasjoner med min kloke livsledsager Ingjerd. Du kan gjerne skrive kommentarer, men en minste betingelse er at du skriver under fullt navn.

Én kommentar til «Ålesund velger å lytte til folket – hva gjør Kristiansand?»

Det er stengt for kommentarer.