EU vil innføre euro i Danmark og Sverige

NRK melder at EU-kommisjonen planlegger at euro skal innføres som valuta i alle EU-land innen 2025. I dag er euro valuta i 19 av de 27 gjenværende medlemslandene.

Danmark og Sverige har sagt nei til euro i to folkeavstemninger, henholdsvis i 2000 og 2003. Det er også stor motstand mot innføring av euro i Polen, Tsjekkia og Ungarn. Men demokratiet har gått av moten.

Spørsmålet er om Norge også kan presses til å innføre euro på sikt.

NRK.no skriver om dette:

Det går frem av notater som den tyske avisen Frankfurter Allgemeine Zeitung har fått tilgang til, etter et møte to EU-kommissærer hadde med EU-parlamentarikere i Strasbourg i forrige uke.

Møtet skal ha blitt holdt i forkant av EU-kommisjonens møte om euroens fremtid 31. mai. Deltagerne var ifølge EUs finanskommissær Pierre Moscovici, EU-kommissær Valdis Dombrovskis og en rekke EU-parlamentsmedlemmer.

Kommisjonen ønsker seg at EU-parlamentet skal ha kontroll over valutaen, i stedet for dagens lukkede møter der finansministrene i eurolandene deltar.

Dermed kan en hel del valutaer forsvinne, blant annet kronen i to av våre naboland. Ønsket er å innføre et eget eurobudsjett som også vil innebære egne skatter. Skatteinntektene skal brukes til felles investeringer i eurolandene.

Panikk i EU

Forslaget om å tvinge alle til å innføre euro, må vi se på bakgrunnen av at EU vil gjennomføre en kapitalmarkedsunion innen 2019.  Målet er å bryte ned barrièrene som hindrer flyt av kapital og investeringer mellom medlemslandene. Kapitalmarkedsunionen er et skritt i retning av planene om innføring av Europas Forente Stater, altså avskaffing av enhver nasjonal selvråderett på det politiske som på det økonomiske området.

EU-presidentene planlegger at EUs overnasjonale organer skal vedta medlemslandenes statsbudsjetter innen 2025. De nasjonale parlamentene skal få lov å bli «involvert» i prosessen, skrev abc – nyheter  for to år siden.

Etter brexit har EU- toppen fått panikk. Deres eneste medisin for å unngå oppløsning av unionen, er enda mer integrasjon. Pål Steigan skrev mer om dette tema her, før brexit.  Hans konklusjon er det vanskelig å være uenig i:

De fem EU-presidentene har lagt fram en plan som vil avskaffe det nasjonale demokratiet i EU-landa innen 2025. Overdriver jeg? Les videre, og døm sjøl. Hvis de får det som de vil, skal de nasjonale parlamentene i EU-landa fra og med 2025 ikke lenger bestemme over sine egne lands budsjetter. Det er mindre makt enn et kommunestyre har i dag.

EUs integrasjon er sammenliknet med en sykkel som er i stadig større fart. Om syklisten bremser, mister han balansen og faller i grøfta. De fysiske lovene kan selv ikke EU kommisjonen oppheve – og på et eller annet tidspunkt vil sykkelen stupe over grøftekanten.

Innføring av euro har vært en tragedie for det europeiske folket. Professor Otmar Issing  som er betegnet som selve skaperen av euroen og eurosonen, innrømmer at det ble begått en stor feil under etableringen. Ifølge Issing var den største feilen at når et land først ble medlem i eurosonen, så skulle det forbli medlem for all evighet.

– Det var en feil i konstruksjonen av hele arrangementet,  sier Issing til BBC News.

Hva så med Norge?

13. juni 2016 vedtok flertallet på Stortinget å innmelde Norge i EUs finanstilsyn. Dette er den største suverenitetsavståelsen siden tilslutningen til EØS-avtalen 16. oktober 1992.

Dette binder Norge til EUs finanspolitikk, noe jeg har skrevet om her. Hva det betyr for den norske krona på sikt, er usikkert. Men på et eller annet tidspunkt må Norge si nei før de trekkes med i grøfta.

Kontantløse samfunn

Planene om innføring av det kontantløse samfunnet kan også være et ledd i å avskaffe nasjonal valuta. Det er de lokale myntene og sedlene som i størst grad symboliserer det nasjonale særpreget. De dagen de forsvinner, vil ny valuta kunne innføres med et tastetrykk.

Protestene bør komme nå før vi går inn i enda mørkere tider.

Se også:

Euroens skaper: – En stor feil

Bør du begynne å gjemme penger i madrassen?

Skrevet av

Øyvind Andresen

Jeg er 72 år, pensjonert lektor og fagbokforfatter. Tekstene er oftest skrevet etter samtaler og konsultasjoner med min kloke livsledsager Ingjerd. Du kan gjerne skrive kommentarer, men en minste betingelse er at du skriver under fullt navn.

Én kommentar til «EU vil innføre euro i Danmark og Sverige»

Det er stengt for kommentarer.