Eldreomsorgen på sotteseng

Bildet viser maten de eldre får servert av Kristiansand i de kommunale leilighetene:    Mat for sju dager. Én bærepose pr. beboer. Mat i porsjonsposer blir anrettet direkte av hjemmesykepleien fra posene til tallerkener. foto: Vidar Ertzeid

Vidar Ertzeid og jeg har skrevet en rekke reportasjer på nettstedet Argument Agder om de rystende forholdene for de eldre ved de kommunale leilighetene i Lundeveien 34 i Søgne, en kommune som sammen med Songdalen ble tvangssammenslått med Kristiansand fra 1. januar 2020. Artiklene har vakt stor interesse, men eksemplet Lundeveien illustrerer problemer i eldreomsorgen som peker langt utover kommunegrensene. 

Songdalen og Søgne kommune var tidligere kjent for å ha en god eldreomsorg. Før sammeslåingen til Nye Kristiansand, uttalte kommende kommunedirektør Camilla Dunsæd dette:

– De tre kommunene er altså allerede gode, men har tatt mål av seg til å bli enda bedre sammen. Vi skal ta med oss det beste fra hver enkelt kommune inn i den nye. Ambisjonene er store, sier Dunsæd.

Men dette er direkte galt. Både Søgne og Songdalen har opplevd at tjenestene er blitt dårligere og dyrere, ikke minst i eldreomsorgen.

Forholdene i Lundeveien er et eksempel på det: De ti eldre beboerne ble i sommer fratatt alle tilbud om aktiviteter og sosialt liv. Kjøkken og kantine ble stengt, og sofagrupper, utemøbler, piano, bilder og vevstoler ble rigget ned og flyttet vekk. All underholdning med seniordans og trekkspillkvelder, felles måltider, andakter og ekstra kos ved høytider forsvant.

Artiklene om dette i Argument Agder vakte stor oppmerksomhet. En del endringer ble foretatt. Møbler ble hentet ut fra et lager og satt tilbake på plass på fellesrommene. Det ble innført ett felles måltid og planlagt en del fellesaktiviteter fra frivillige organisasjoner. Noe er altså blitt bedre etter vår publisering.

Likevel er det klart at tjenestetilbudet er mye dårligere enn før kommunesammenslåinga.  Fast kjøkkenhjelp og vaktmester er fjernet. Det er nå en overbelastet hjemmesykepleie som må tilberede maten. Stinkende søppel kan bli liggende i korridoren i over en uke før det blir tømt. (Se bildet under tatt av Vidar Ertzeid). Ingen kunne svare på hvem som hadde ansvaret for søppeltømming.

Fra omsorg til  oppbevaring

Argument Agder er et nettsted som er basert på dugnadsarbeid fra en liten redaksjon og støttespillere. Alt er basert på gratis arbeid, og uten noe offentlig støtte og reklameinntekter. Vi klarte å stikke nåla i en byll. For behandlinga av de eldre i Lundeveien gjelder også andre steder i Kristiansand – og  andre kommuner i Norge.

I  Debatten 28/9  viste Fredrik Solvang til det omfattende problemet med at mange eldre på sykehjem er underernærte. Det skyldes dels dårlig mat, men også underbemanning i eldreomsorgen. Pleierne har ikke tid til å sette seg ned med de gamle under måltidene. Til tross for at problemet har vært kjent i mange tiår, øker antallet underernærte gamle.

Kommunene skylder på dårlig økonomi. Det har vært et mål for Solberg – regjeringen å privatisere mest mulig innenfor helse- og omsorg, og derfor er kommunene underfinansierte. Men glem ikke at beboernes pensjon  nesten i sin helhet går med til å betale institusjonene. Og de eldre har betalt skatt gjennom hele livet.

Det er stor variasjon fra kommune til kommune og fra institusjon til institusjon. Noen steder er forholdene gode, men trenden er at omsorg mer og mer blir oppbevaring på terskelen til døden.

Kampen for en verdig alderdom blir hard framover.

Reportasjene i Argument Agder kan du lese her i rekkefølge, med svar fra kommunen ved kommunalsjef Mette Brevigh Nilsen:

https://www.argumentagder.no/post/det-g%C3%A5r-ikke-an-%C3%A5-behandle-gamle-mennesker-slik

https://www.argumentagder.no/post/de-p%C3%A5r%C3%B8rende-forteller-sine-historier

https://www.argumentagder.no/post/en-eldreomsorg-p%C3%A5-sotteseng

https://www.argumentagder.no/post/svar-fra-kommunen-ang%C3%A5ende-eldreomsorgen-i-s%C3%B8gne


https://www.argumentagder.no/post/dette-er-maten-kristiansand-kommune-tilbyr-sine-eldre

https://www.argumentagder.no/post/kommunens-kommentar-til-matservering-for-eldre

 

Skrevet av

Øyvind Andresen

Jeg er 72 år, pensjonert lektor og fagbokforfatter. Tekstene er oftest skrevet etter samtaler og konsultasjoner med min kloke livsledsager Ingjerd. Du kan gjerne skrive kommentarer, men en minste betingelse er at du skriver under fullt navn.

Én kommentar til «Eldreomsorgen på sotteseng»

Det er stengt for kommentarer.