Den talende tausheten – Hva sier Arkivet?

Spørsmål sendt Stiftelsen Arkivet

21/4 hadde jeg en mini-kronikk i Fædrelandsvennen  der jeg stilte dette grunnleggende spørsmålet:

“Hvordan kan Norge, med sine erfaringer med nazismen, i dag støtte regimet i Ukraina politisk og økonomisk når åpenbare nazister spiller en helt dominerende militær og politisk rolle?”

I kronikken dokumenterte jeg hvordan en rekke fascister har sentrale posisjoner i parlamentet –  og ikke minst innenfor politi og det militære.  Ingen har påpekt noen feil i det jeg har skrevet. Jeg vil utfordre talspersoner for Stiftelsen Arkivet til å  uttrykk sitt syn på denne uhyggelige utviklingen. Jeg viser til  stiftelsens strategisk plan 2013 – 2016 der det står:

“Stiftelsen Arkivets visjon er å styrke arbeidet for grunnleggende menneskeverd og demokrati. Gjennom historieformidling og aktualisering av historien, møter vi utfordringer i vår tid.

Kunnskap om historiske fenomen kan hjelpe oss å møte utfordringer i vår egen tid. Eksempler på dette er ekstremisme, ytringsfrihet, tortur, menneskeverd, stigmatisering, historiebruk, traumer, rettsprosesser og forsoningsprosesser.  Historier fra andre verdenskrig får slik stadig fornyet aktualitet i møte med vår egen samtids utfordringer.”

Skrevet av

Øyvind Andresen

Jeg er 72 år, pensjonert lektor og fagbokforfatter. Tekstene er oftest skrevet etter samtaler og konsultasjoner med min kloke livsledsager Ingjerd. Du kan gjerne skrive kommentarer, men en minste betingelse er at du skriver under fullt navn.