Dementi

Ærede herr Redaktør

Undertegnede vil i det følgende avvise en rekke alvorlige Anklager som er blitt fremsatt i Smussbladet Sørstatsnyhedene i Forkant av den lokale Eleksjon som ble avholdt i Christiansand anno 2019.

Det er blitt anført en rekke injurierende og grunnløse Paastander som har smusset til mange prominente Personers gode Navn og Rykte. Undertegnende krever at disse ærekrenkende og konspiratoriske Beskyldninger trekkes tilbake med umiddelbar Virkning, ellers kan det faa alvorlige Konsekvenser for utsteder av det overnevnte Smussbladet Sørstatsnyhedene, hvis eneste Formaal ser ut til at være at oppildne Almueen til opprør mot de av Gud innsatte Autoriteter. Smussbladets Maal har uten tvil vært at skabe en blodig Revolution mot Verdensordenen.

Undertegnende kvier seg for at gjengive nogen av de groveste Ryktene som Sørstatsnyhedene anonymt formidler videre for at skabe forvirring i sinnene til den simple Pøbel med Formaalet at fremme Kandidaturet til en gruppe Sjarlataner ved den overnevnte Eleksjon. Men for å vise hvor alvorlig de infame Ryktene er, skal vi overvinne vores Pine og gjengive følgende Scene som et av mange Eksempler:

Ved en Anledning ble det avholdt et festlig Ball blant Byens mest prominente og fremstående Personer. Ved et Uhell skal en av de mannlige gjestene, en navngitt og ansett Herre, ha sølt en Bolle med Punsj ned over den utringede Kjolen til en av Fruene i selskabet.  Han skulde så ha samlet en bunke Servietter og løpt mot Fruen omfangsrike Barm med Ordene: – Unnskyld, Frue, la mig hjelpe Dem!  Hun skulde så ha sagt: – Nei, nei, hold Deres hårete Fingre vekk fra mig! Ifølge Ryktet skulde han ha replisert: – Ja, ja, Frue, men la mig i det minste få slikke Sølet vekk!

Denne falske Historie om to navngitte og ansette Personer i vår By, blir nå spredd av Ormeslyngelen i Sørstatsnyhedene til Forlystelse for den uvitende Allmue. Liknende sjofle Historier ble i sin Tid spredd om Dronning Marie Antoinette før den franske Revolution – og vi vet hvordan det endte: Både Kongen og Dronningen havnet i Giljotinen!

Nei, herr Redaktør. Vi må lære av Historien. Undertegnende har undersøkt dette – og paalitelige Kilder benekter at slike Replikker har funnet sted. Rett nok var det et lite Uhell i Ballsalen, men Orkesteret spilte raskt opp til Vals – og Stemningen var etter hvert god og omforent slik den skal være i en Forsamling av dem som er satt til å lede Folket på Fremskrittets vej.

Så, ærede Redaktør. Det er godt at vi har paalitelige Aviser, som Deres organ, som kan verne om den etablerte Orden. Det er når Pøblene rober på Revolt i gadene, at man lærer sine beste Venner å kjenne.

Så undertegnende vil med dette en Gang for alle dementerer alt som Sørstatsnyheden skrev i går, skriver i dag og kommer til å skrive i morgen. Det er nå kjent dødt og begravet en Gang for alle.

Ærbødigst

Øyvind Andresen

Bildet over viser detalj fra  Martin van Meytens´ portrett av Marie-Antoinette ca. 1768

Les også:

Soga om den heilage Nicolas og den store gåva

Skrevet av

Øyvind Andresen

Jeg er 72 år, pensjonert lektor og fagbokforfatter. Tekstene er oftest skrevet etter samtaler og konsultasjoner med min kloke livsledsager Ingjerd. Du kan gjerne skrive kommentarer, men en minste betingelse er at du skriver under fullt navn.