Cultiva: Beretninga om et vellykka ran av fellesskapets verdier

 

Erling Valvik får sluttpakke/pensjon på 4 millioner for å slutte etter 16 år som direktør i Cultiva – Kristiansand kommunes energistiftelse. Han har hatt en årslønn på 1,4 millioner. Fallskjermen er et resultat av en avtale som ble inngått i 2003 det året Valvik begynte som direktør i den nye stiftelsen.

Ringen er dermed slutta: Det var Valvik som i sin tid som rådmann i Kristiansand forberedte salget av mesteparten av kommunens aksjer i Agder Energi. Brorparten av pengene fra salget ble Cultivas startkapital.

Et flertallet i kommunestyret (Høyre, FrP, Ap) vedtok i 2001 å selge nesten alle kommunens aksjer i Agder Energi på billigsalg til Statkraft. Kristiansand fikk 2,2 milliarder for salg av 22,5% av aksjene.  18 andre kommuner i Agder fulgt Kristiansands eksempel og solgte seg ned i Agder Energi.

55 søkte om å bli direktør for stiftelsen, men Valvik ble ansatt. Han hadde skapt sin egen jobb i allianse med Høyres ordfører Bjørg Wallevik og Aps gruppeleder. Bjarne Ugland. Hva kaller man slik praksis i andre land?

Kommunen har tapt milliarder

Roger Normann, forsker ved Agderforskning, tok i 2007 doktorgrad ved NTNU på aksjesalget.  Ut fra Normans beregninger tapte Kristiansand kommune 2,1 milliarder på salget i perioden 2001 – 2007, tilsvarende nesten en million pr. dag.

Fædrelandsvennen skriver 2/6 2007:

Det bør være smertelig åpenbart for alle som bryr seg at kommunene som valgte å selge allerede har tapt milliarder av kroner på avgjørelsen, skriver forskeren Roger Normann, som onsdag forsvarte en doktorgradsavhandling ved Norges teknisk-vitenskapelige universitet. Fædrelandsvennen bruker noen av hans beregninger for å vise utviklingen. Normann skriver at kommunene solgte da prisen var som lavest, og at rådene man fikk var dårlige og gale. – Å skaffe penger til Cultiva ser ut til å ha vært målet som helliget midlene for rådmann Erling Valvik. Salget var resultat av manipulering fra blant annet Valviks side. Det handlet om å få selskapet på børsen, koste hva det koste ville. At man skulle gjøre en forsiktig prosess for så å vurdere hva man ville er bare tull. Hele prosessen var rigget for salg. Valvik kjørte denne prosessen i Kristiansand, og uten denne ville ikke de andre kommunene solgt. Politikerne fikk nesten bare muntlige orienteringer og visste lite om hva som egentlig foregikk, sier Normann til Fædrelandsvennen.

Fædrelandsvennen skreiv 2/7 2007 at Sigbjørn Sødal, professor i økonomi ved Universitetet i Agder, “mener Kristiansand kommune ukritisk har solgt og gitt fra seg halvannen milliarder uten politisk kontroll.”

Kristiansand kommune eier i dag 5,3% av aksjene i Agder energi. Det gav i 2017 et utbytte på ca. 30 millioner rett inn i kommunekassa. Om de hadde eid opprinnelig 27,8 %, ville det utgjøre 170 millioner bare på et år. Cultiva har opp gjennom åra bevilga noen hundre millioner til mer eller mindre gode formål.  Uansett hvordan man regner på det, har kommunen tapt milliarder i  inntekter på salget, penger de folkevalgte kunne bruke både på omsorg, utdanning og kultur.

Cultiva tappa for kapital

Cultivas formål var å bygge opp kultur til beste for byen. Men det er folket i kommunen som eier kraftpengene. Nå ble denne enorme verdien flytta vekk fra folkevalgtes kontroll og overlatt til disposisjon for et eget styre.

I 2018 vedtok så Cultivas styre enstemmig å gi 100 millioner til bygg av den omstridte Kunstsiloen som skal inneholde mangemilliardær Nicolai Tangens “kunstgave”.  Cultivas investeringsråd advarte sterkt mot denne tildelinga.

Representant i styret Torbjørn Urfjell fra SV sa følgende til Fædrelandsvennen 20/1 2018: “Det er deilig å ikke sitte her som folkevalgt, men som styremedlem for en stiftelse som vil noe». Urfjell er seinere belønna med stillingen som kulturdirektør for den nye storkommunen Kristiansand (etter tvangssammenslåinga med nabokommunene Søgne og Songdalen.) Det er gått mange år siden han raste mot ansettelsen av Valvik.

Rødts representanter Halvor Fjermeros og Kristian Landmark skreiv følgende:

Cultivas styre trosset administrasjonens anbefaling og bevilger 100 mill. kr, mer enn det dobbelte av planlagt årlig maksbevilgning. Strikken tøyes langt når det hevdes at dette «bidrar til nyskaping, utvikling og kompetansebygging ved kreative miljøer», når brorparten av pengene faktisk går til et bygg som kan bli en møllestein om halsen på kommunen. Cultiva er folkets kraftpenger, arvesølvet, som nå unndratt folkevalgt kontroll, og fondets første prioritet er barn og unge og dernest talentutvikling.

Samtidig kommer meldinga om at Cultiva har fått halvert sin bufferkapital på ett år etter at de i fjor bevilga 100 millioner til Kunstsiloen. De gir ingen andre bevilgninger i 2018 og 2019. Valvik forlater ei lekk skute; kommunen har tapt milliarder, han har tjent millioner. Og folket har tapt råderetten over sine kraftpenger.

Se også:

Kunstsilo-nettverket på luksusferier

 

Skrevet av

Øyvind Andresen

Jeg er 72 år, pensjonert lektor og fagbokforfatter. Tekstene er oftest skrevet etter samtaler og konsultasjoner med min kloke livsledsager Ingjerd. Du kan gjerne skrive kommentarer, men en minste betingelse er at du skriver under fullt navn.

8 kommentarer til «Cultiva: Beretninga om et vellykka ran av fellesskapets verdier»

  1. Støtter deg helt i denne saken! Skammelig hvor lite dette blei belyst i Fævennen!

Det er stengt for kommentarer.