75 år siden første massehenrettelsen av motstandsfolk i Norge

Maleri: Fermín Revueltas  (Mexico): El fusilaimiento

Det er i disse dager 75 år siden den tyske okkupanten utførte den første massehenrettelsen av motstandsmenn.  1. mars 1943 ble 17 menn henretta i Trandum-skogen. 15 av dem var kommunister. Historiker Terje Halvorsen skriver godt om dette, blant annet i Klassekampen.

Natta før de ble henretta, fikk de smugla ut et brev der de skreiv til sine medfanger på Grini:

Til kameratene på Grini.

Vi sender dere alle vår hilsen. Den nasjonale front mot fascismen som er bygget opp i Norge, må dere underbygge og forsterke. Vårt mål og deres mål er et fritt selvstendig Norge hvor nordmenn skal styre og skape lyse og levelige vilkår for alle. I kampen for dette må alle uoverensstemmelser skyves til side. Ut av vårt land med tyskere og quislinger. Leve et fritt og selvstendig Norge. Leve de som i dag kjemper for de undertrykte folks  frihet.

Hilsen og håndslag til dere alle.

Det er derfor uendelig trist og opprørende å se hvordan flertallet av ledende norske politikere underlegger Norge under NATO og EU (via EØS-avtalen). Nasjonale interesser undergraves skritt for skritt. Var det dette motstandsfolkene ga livet sitt for?

Min far, bokbinder Per Andresen, som ung mann. Han var også fange på Grini, men slapp med et nødskrik å bli sendt til konsentrasjonsleir i Tyskland. Han er nå 95 år. Han var svært aktiv i blant annet Nei til EU og Norsk Grafisk Forbund. 

Se også:

Skal vi la EU bestemme over norsk fossekraft?

Min fars mappe

Skrevet av

Øyvind Andresen

Jeg er 72 år, pensjonert lektor og fagbokforfatter. Tekstene er oftest skrevet etter samtaler og konsultasjoner med min kloke livsledsager Ingjerd. Du kan gjerne skrive kommentarer, men en minste betingelse er at du skriver under fullt navn.