17. mai-talen som aldri blir holdt

Kjære alle sammen!  Gratulerer med dagen!

Vi står festkledd på denne vakre vårdagen for å hylle vår frihet og vår selvstendighet. Det er ingen selvfølge at det er slik. Nordahl Grieg skreiv en måned etter at de tyske okkupantene hadde hærtatt landet vårt, sitt kjente dikt «17. mai 1940». Åpninga er slik:

I dag står flaggstangen naken

blant Eidsvolls grønnende trær

Men nettopp i denne timen

vet vi hva frihet er.

«Langsom ble landet vårt eget», skrev han videre i diktet.

Langsomt ble landet vårt eget …

Grunnlovsdagen 1814 tok vi farvel med den danske firehundreårsnatten. Vi fikk vår egen folkevalgte nasjonalforsamling, Stortinget, og i 1837 folkevalgte lokale forsamlinger, kommunestyrene.

I 1884 tok Stortinget et oppgjør med embetsmannsstaten,  og vi fikk parlamentarisme og partisystemet.

I 1905 ble unionen med Sverige oppløst.

Langsomt ble landet vår eget ……

I 1913 fikk også alle kvinnene stemmerett. Vi fikk lover som beskytta vår fossekraft mot utenlandske kakser.

Og 17. mai 1945 kunne flagget igjen vaie blant Eidsvolls grønnende trær.

Langsomt ble landet bygd opp etter ødeleggelsene under krigen. Og etter hvert fikk vi lover som beskytta oljeressursene mot utenlandske kakser. Og vi fikk statseide selskaper som skulle føre rikdommen fra oljeplattformene tilbake til folket.

Men noe endra seg. Importerte nye tanker fortalte oss at det var gammeldags å tro at fisk, olje og fossekraft  tilhørte det norske folket. Fellesskapet var gått av moten. Det var mer effektivt å privatisere og sette alt på børs.

Langsomt ble landet vårt eget – og langsomt ble landet vårt avvikla.

Den elektriske kraften ble gjenstand for kjøp, salg og spekulasjon. Fisken ble fratatt kystfolket og overlatt til kvotebaroner og trålerredere. Statsselskapene ble satt på børs og skulle ut i verden og ete seg feite og skulle tjene aksjeeierne – og ikke folket.

I skolen skulle alle konkurrerer mot hverandre: elev mot elev, lærer mot lærer, skole mot skole, fylke mot fylke. Og skolen skulle styres etter mål og tester – nasjonale og ikke minst: internasjonale.

Økonomien skulle styres av EU – og ikke av nasjonalforsamlinga.

Langsomt ble landet vårt avvikla…

Og det vokste fram en ny embetsmannsstat: Det er blitt mange høytlønte, nye direktører og byråkrater i  helse, utdanning, kommuner, jernbane, kraftselskaper, bistand, kultur og ellers overalt. De sitter i lukkede rom og fatter vedtak som angår lokalsamfunn og hele nasjonen. De folkevalgte toer sine hender og frasier seg ansvaret.

Norges Statsbaner ble Vy  – og Statoil ble Equinor. Posten skal slutte med post. Nasjonalmuseet, som skal ivareta kulturarven, blir brukt til utstillingslokale og pengemaskin for en av verdens rikeste familier.

Langsomt ble landet vårt avvikla – og vi avvikla også andre land.

Norge gikk til krig på kommando fra verdens største krigshissere og bomba sønder og sammen et selvstendig afrikansk land med enorme konsekvenser, som endte i en tragedie som ikke tar slutt.

Langsomt ble landet vårt avvikla ….

Vi har fått en elite som har forlatt ideen om at «Norge» er en egen nasjon.

I dag, 17. mai, ser vi at flagget foran Eidsvollsbygningen henger på halv stang. Og løvet har begynt å falle av bjørkene allerede i mai.

Og vi veit at denne 17 mai-talen, til tross for at Grunnloven garanterer ytringsfrihet, vil være bannlyst fra alle talestoler over hele det vakre landet vårt.

Skrevet av

Øyvind Andresen

Jeg er 72 år, pensjonert lektor og fagbokforfatter. Tekstene er oftest skrevet etter samtaler og konsultasjoner med min kloke livsledsager Ingjerd. Du kan gjerne skrive kommentarer, men en minste betingelse er at du skriver under fullt navn.

9 kommentarer til «17. mai-talen som aldri blir holdt»

 1. Det som er problemet med å holde en slik 17.mai-tale må være at det står i motstrid til den forventning som folk har til taler på den dagen. Derfor blir en sannferdig tale et brudd med det som er tradisjon på den dagen og den særnorske stemning som preger nasjonaldagen.

  Derfor er det slik at f. eks. Nei til EU, som hele tiden har Grunnlovens betydning som utgangspunkt er forsiktig med å gjøre noe særlig på selve denne dagen.

 2. En sterk og meget god “tale” av deg Øyvind Andresen.
  En tale til ettertanke og til fordypning av hva som faktisk skjer med landet vårt og som alle burde høre eller lese.

  Takk til deg Øyvind Andresen

  Tok meg den frihet å kopiere denne viktige og klare teksten til min egen blog, håper du tilgir meg det…

  1. Hei
   Takk for respons. Selv om jeg aldri får lov å holde den i forbindelse med 17.mai-feiringa, er jeg glad for at flest mulig leser den.

   Øyvind

 3. Jeg har lenge lurt på det paradoksale i at vi fortsetter å feire vår frihet og selvstendighet på 17.mai, mens begge deler gradvis bygges ned gjennom EØS og markedstilpasning. Det er et underlig narrespill som foregår, år etter år.

  Har du forsøkt “på ordentlig” å få denne talen på trykk i F-vennen i forkant av 17.mai ?

 4. Bravo, Øyvind! En god satire over situasjonen som de økende nyliberalistiske “norske” regjeringene har brakt oss i, siden G. H. Brundtland valgte å følge i fotsporene til Tony Blair og hans “New Labor”. Tillater meg å legge inn ei lenke til bloggposten din som en kommentar til mitt siste maleri: “Grunnloven besøker Solberg-regimet”

Det er stengt for kommentarer.