Ut med språket, Fuglestad

Innlegg i Morgenbladet 8/5 2020

I en artikkel i Morgenbladet nr. 17 i år ble undertegnede intervjuet under overskriften « – Kunstfeltet har ikke skjønt hvor alvorlig det er at folk opererer i skatteparadis».  Artikkelen tar utgangspunkt i at vi allerede i 2016 prøvde å varsle om Nicolai Tangen og Henrik Syses involvering i skatteparadis. Dette skjedde blant annet i forbindelse med de omstridte planene om utbygging av Kunstsiloen som skulle vise Tangens kunstsamling.

Fra første stund er vi blitt møtt med beskyldninger om «insinuasjoner», «konspirasjonsteorier», «usannheter» og  «mistenkeligjøring» uten at dette er dokumentert med konkret eksempel en eneste gang. Dette blir gjentatt til kjedsommelighet nok en gang av Henrik Syse, Arvid Grundetjøn og Reidar Fuglestad i samme nummer av Morgenbladet.

Halvor Fjermeros trekker fram hvordan tidligere ordfører og styreleder i AKO Kunststiftelse, Arvid Grundetjøn,  ble påspandert en firedagers gratistur på Tangens yacht i oktober 2016 til en verdi av 440 000 kr. Grundetjøn prøver å snakke seg vekk fra dette, men det interessante er at Tangen i Fædrelandsvennen 8/2 2018 beklager det hele og sier: «Ja. Det med seilbåten var dumt gjort av meg, og jeg tar all skyld».

Særlig grov er administrerende direktør i Sørlandets Kunstmuseum, Reidar Fuglestad, som sier dette:  «- Utsagnene her føyer seg inn rekke av mange usanne påstander og spekulasjoner om arbeidet vi gjør og prosjektet vårt». Vi spør derfor Fuglestad: Hva er konkret usant i det vi sier i oppslaget i Morgenbladet? Ut med språket, Fuglestad: Om du ikke kommer med noen konkrete eksempler på våre «usannheter», ber vi deg trekke dine beskyldninger tilbake.

Øyvind Andresen og Halvor Fjermeros (som blir gitt feil titler i Morgenbladets versjon)

Skrevet av

Øyvind Andresen

Jeg er 72 år, pensjonert lektor og fagbokforfatter. Tekstene er oftest skrevet etter samtaler og konsultasjoner med min kloke livsledsager Ingjerd. Du kan gjerne skrive kommentarer, men en minste betingelse er at du skriver under fullt navn.