Store hedgefond var nær ved å velte verdens finanssystem i mars i år

I en kronikk i Dagens Næringsliv 19/8 gir økonomiprofessor Knut Anton Mork ved NTNU et innblikk i hedgefondenes verden og ustabiliteten i det økonomiske systemet. Tittelen på kronikken er «Farlig finansielt fusk». Han bygger på en artikkel i Financial Times 30/7 som viser at store hedgefond var nær ved å velte verdens finanssystem i mars i år, ikke ved å ta risiko i håp om å skape verdier, men ved regelrett melking av systemet. Bare ved en rask inngripen fra den amerikanske sentralbanken FED, unngikk man en kollaps av det finansielle systemet.

Spekulasjonene var retta mot amerikanske statobligasjoner. Mork, som også er rådgiver for Carn Capital,  skriver:

«Slik dramatikk så vi mye av i andre markeder under av finanskrisen for 12 år siden. Men at vi skulle se dette i markedet for amerikanske statspapirer, var langt mer skremmende fordi de fungerer som grunnfjellet for hele det globale finanssystemet, det risikofrie instrumentet som alle alltid kan stole på. Svikter det, kan ingen garantere hva som vil skje videre.»

Panikken gikk i den amerikanske sentralbanken. De kjøpte opp enorme mengder statsobligasjoner. Det var kvantitativ stimulans i en målestokk som verden aldri før hadde sett.

Men faren er ikke over, som Mork skriver:

«Endelig undrer jeg meg over hvor lenge det store flertallet i USA og andre vestlige land skal finne seg i at de rike og superrike bruker offentlige reguleringer og stabiliseringstiltak til å berike seg på bekostning av det store flertallet. Slikt har gitt grobunn for revolusjoner før, dessverre ofte med løsninger som blir verre enn problemene. I beste fall må vi vel regne med en fortsatt stillingskrig mellom offentlige myndigheter og melketørste spekulanter.»

De aller fleste hedgefond i verden opererer fra Cayman Island, og det er herfra angrepet kom. Om AKO Capital var med på dette, er selvsagt så langt umulig å si. Det er ikke usannsynlig. Det vi veit er at AKO selv har offentliggjort at de har tjent penger under koronaen på short-salg: Under Tangens ledelse utnytter altså AKO Capitals hedgefond pandemien til å spekulere i aksjer.  Se her.

For øvrig står pr. i dag, mandag 24. august, fremdeles Nicolai Tangen og Henrik Syse oppført som styremedlemmer i en rekke AKO -selskaper på Cayman Island. Se her.  Det er en uke til Tangen skal tiltre som sentralbanksjef hvis han ikke trekker seg.

Skrevet av

Øyvind Andresen

Jeg er 72 år, pensjonert lektor og fagbokforfatter. Tekstene er oftest skrevet etter samtaler og konsultasjoner med min kloke livsledsager Ingjerd. Du kan gjerne skrive kommentarer, men en minste betingelse er at du skriver under fullt navn.

Én kommentar til «Store hedgefond var nær ved å velte verdens finanssystem i mars i år»

Det er stengt for kommentarer.