Sodevika blues (utvidet og ny versjon)

Vi i anleggsbransjen jobber dag og natt

Ser vi et fjell, må det straks legges flatt

 

 Det er Sodevika, Sodevika, Sodevika blues

Her er et fjell, det må gjøres til grus

 

I trærne hopper ekorn og fugl bygger rede

Slik vil de fortsette til skogen ligger nede 

På bakken klukker bekken, her vokser lyng og sopp

Under er steinene som vi må grave opp

Vi knuser og vi knuser for å bygge luftig slott

Er det ikke bra vi blir kvitt så mange flått?

 

Det er Sodevika, Sodevika, Sodevika blues

Her er et fjell, det må gjøres til grus 

 

På havet seiler skipene med last av stein og sand

Torsken i dypet spør: Går dette virkelig an?

Ordføreren på kaia i sin flotte drakt

synes det er gjevt med slik en lønnsom frakt

 

 Det er Sodevika, Sodevika, Sodevika blues

Her er et fjell, det må gjøres til grus

 

Vi er i anleggsbransjen og sprenger i natur

Og fremmer med det en nødvendig klimakur

 

Det er så mange viker vi kan stilne skogens sus

Det er Sodevika, Sodevika, Sodevika blues

Det er ikke bare hjemmet til katter og mus

Blant kollene finnes både hytter og hus

Alle de som bor der, må vi bare jage

Kassa vår er tom, så ikke prøv å klage

Det haster: Vi har ingen tid å miste

Noen må ofres i det grønne skiftet

Det beste du gjør er å snekre deg en kiste

 

 Det er Sodevika, Sodevika, Sodevika blues

Her er et fjell, det må gjøres til grus

 

Øyvind Andresen

 

Skrevet av

Øyvind Andresen

Jeg er 72 år, pensjonert lektor og fagbokforfatter. Tekstene er oftest skrevet etter samtaler og konsultasjoner med min kloke livsledsager Ingjerd. Du kan gjerne skrive kommentarer, men en minste betingelse er at du skriver under fullt navn.