Ordfører Sagebakkens luftspeiling

Også ca 20 dekar dyrka mark blir berørt av utsprengningen av Sodevika. foto: Argument Agder

18. mai har ordfører i Lindesnes Even Tronstad Sagebakken et innlegg i lokalavisa Lindesnes der han viser sine visjoner om hvor stor havvindbransjen kan bli nasjonalt og lokalt. Han støtter seg på to dokumenter: Det ene er Thema Consulting Group sin rapport «Visjon 50 GW i 2050» som mener havvindmøller «kan gi en årlig sysselsettingseffekt på over 60.000 årsverk og en verdiskaping på over 80 milliarder kroner årlig utover 2040-tallet». Den andre er Stortingsmelding 36 «Energi til arbeid» som opererer med de samme optimistiske tallene.

Hvis ordføreren mener disse to dokumentene gir grunn til nedsprengning av Sodvika, er det skremmende.  De to rapportene ble levert for to år gamle og er for lengst utdaterte. Siden 2021 er det brutt ut krig i Europa, det er blitt dyrere råvarepriser, svakere kronekurs og høyere renter. Realiteten er at prognosene for bransjen er helt snudd på hodet siden 2021.

I den ferske rapporten som Rysstad Energi har utarbeidet i samarbeid med bransjeorganisasjonen WindEuropa, blir det ropt et kraftig varsko om at vindkraftsatsing kan stoppe opp på grunn av flaskehalser i leverandørkjeden. Prisene vil fortsette å stige og kan gjør hele havvindbransjen ulønnsom.

Rystad-analytiker Alexander Dobrowen Fløtre i sin innledning:

«For den europeiske vindkraftforsyningskjeden kan utfordringene fremstå for store til å håndteres. Vindturbinprodusenter har rapportert om lave marginer og dårlige finansielle resultater i flere år, sammen med andre deler i forsyningskjeden».

Det er kineserne som sitter med kontrollen over viktige råvarer og kan heve prisene som de vil.

I et innlegg i Dagens Næringsliv 15. mai skriver professor i petroleumsøkonomi, Petter Osmundsen,  en artikkel om under overskrift «Utbyggere og leverandører taper penger på havvind» Her skriver han at det var relativt få havvindprosjekter i Europa som ble utbygget i fjor, og ingen nye prosjekter ble sanksjonert. Selskaper som har vunnet auksjonsrunder, utsetter prosjektene.

I Klassekampen 13 mai sier NVE-sjef Kjetil Lund at problemene står i kø for havvind. «Havvind er per i dag heller ikke lønnsomt, og en stor utbygging vil kreve omfattende økonomisk støtte fra myndighetene,» skriver NVE i en fersk rapport. NVE oppfordrer til grundige prosesser.

Oljeselskapene har begynt å flykte fra havvind fordi det er mer lønnsomt å satse på olje og gass. Equinor meldte fra i april at de utsetter videre utvikling av Trollvind på ubestemt tid.

Området Sørlige Nordsjø II ligger 200 km fra land og mye dypere enn tilsvarende bunnfaste vindmølleanlegg ellers i Europa. Dette øker investerings- og driftskostnadene.

Staten må gå massivt inn med subsidier. Foreløpig er det satt et tak på 15 milliarder, på første fase (Nordsjø II og Utsira), men dette kan fort bli for lite. Det må likevel gå en grense for offentlige subsidier.  Strømmen fra havvind kan bli ekstremt dyr. Transmisjonsnettet på land må også utbygges, og dette krever år med planlegging av traseer og eventuell utbygging.

Det er derfor ingen tvil om problemene med havvindsatsing i Nordsjøen  tårner seg opp, om den i det hele tatt blir realisert. Prognosene om flere tusen arbeidsplasser i Agder og fabrikk med 1200 ansatte i Sodevika, er helt urealistiske.  Ordførerens visjoner er en luftspeiling. Den svinner hen når man nærmer seg, og da oppdager man at en har gått seg vill i ørkenen. I dette tilfelle en steinørken.

Les også:

Sodevika som symbol

Skrevet av

Øyvind Andresen

Jeg er 72 år, pensjonert lektor og fagbokforfatter. Tekstene er oftest skrevet etter samtaler og konsultasjoner med min kloke livsledsager Ingjerd. Du kan gjerne skrive kommentarer, men en minste betingelse er at du skriver under fullt navn.