Norske Skog: La spekulantene blø!

  

Norske Skog er like bankerott som den greske staten. Selskapet er blitt slaktoffer for internasjonal finanskapital. Selskapet har nå frist til 11. august med å bli enige med kreditorene. Forhandlingene om restrukturering av gjelda med diverse gribbefond i England, vil uansett resultat ikke være bra for arbeidsfolk i Norge og utlandet.

De to norske papirfabrikkene på Skogn og i Halden går med overskudd.  «En parasittisk finansøkonomi kan ta livet av vertsdyret» (Erik Reinert)  De “frie” markedskreftene har igjen ført en virksomhet ut i katastrofen. Og da roper man plutselig på Pappa Stat. 

Det er valgår i år, og plutselig vil politikerne vise handlekraft til tross for at de systematisk gjennom flere år har gitt fra seg de politiske virkemidlene som skal til for å styre økonomien. Dette gjelder ikke minst Arbeiderpartiet som har konvertert helt til nyliberalismen.

Men la oss ta dem på ordet. Det eneste rette nå er å kjempe for at fabrikkene ikke blir plukka fra hverandre og solgt som skrapgods. Vi må redde vertsdyret. Spekulasjonene truer ikke bare de ansattes arbeidsplasser, men også alle som eier, hogger og leverer tømmer til fabrikkene.

Men hva kan staten gjøre?  Det eneste rette er å la spekulantene betale prisen.

Trygve Slagsvold Vedum sier til Dagens Næringsliv 2/8:

– Regjeringen må sette i stand virkemiddelapparatet til eventuelt å kjøpe gjelden, selvfølgelig til markedsprisen som er på gjelden. Det er snakk om konkursprising, så gjelden er verdt en tidel av det den var i utgangspunktet, sier han og understreker at det ikke er hedgefondene som har investert i gjelden han vil redde.

Vedums forslag er interessant fordi det betyr en konfrontasjon med hedgefondene. Typisk nok har Arbeiderpartiet med Giske avvist dette forslag.

Se også:

Hyllest til min blyant

 

Skrevet av

Øyvind Andresen

Jeg er 72 år, pensjonert lektor og fagbokforfatter. Tekstene er oftest skrevet etter samtaler og konsultasjoner med min kloke livsledsager Ingjerd. Du kan gjerne skrive kommentarer, men en minste betingelse er at du skriver under fullt navn.

2 kommentarer til «Norske Skog: La spekulantene blø!»

Det er stengt for kommentarer.