Norges ansvar for Syria-krisa

Damaskus

Fra marked i Damaskus før krigen

Norge har sin del av ansvaret for flyktningestrømmen til Europa ved å ha gått aktivt inn i de ødeleggende krigene i Afghanistan, Libya og Syria.

Syria var før krigen begynte i 2011 et velfungerende samfunn. Nesten alle, gutter som jenter, fikk gratis utdanning. I dag er 4000 skoler ødelagt. I Syria er halve befolkningene flyktninger, før krigen var landet en viktig mottager av flyktninger: en halv million fra Palestina og en million fra Irak.

Millioner av turister reiste til de nå ødelagte attraksjonene, som gamlebyen i Aleppo og templene i Palmyra. Assad gav sikkerhet til minoritetene i landet, blant annet de kristen og alawittene.

Assad slo ned opposisjon med stor brutalitet.  Det var likevel var den utenlandske innblandingen uten FN-mandat som har førte landet ut i katastrofen. 230 000 mennesker er til nå drept.

Syria ble en slagmark der fremmede makter, ikke minst der våre allierte USA, Tyrkia og Saudi-Arabia, Israel og Qatar har blandet seg inn. På den andre sida støtter Iran, Russland og Hizbollah (Libanon) Assad.

I desember 2012 bestemte den norske rødgrønne regjeringen at den skulle støtte en av partene i borgerkrigen i Syria. Utenriksminister Espen Barth Eide uttalte i desember 2012:

Nasjonalkoalisjonen for de demokratiske og revolusjonære kreftene i Syria samler opposisjonen i kampen for et demokratisk styre. Norge anser i dagens situasjon Nasjonalkoalisjonen som den legitime representanten for det syriske folket.

Nasjonalkommisjonen støttet den sekulære Free Syrian Army (FSA). Men denne hæren har liten  betydning i dag. Den militære motstand mot Assad er dominert av islamske krigere (jihadister) i al Nusra (som er al-Qa’ida i Syria) og IS.

I tillegg vedtok Stortinget enstemmig en rekke sanksjoner for å svekke Assad-regimet. Dette har gått ut over vanlig syrere, f.eks deres mulighet til å få overført penger fra utlandet.

Til gjengjeld selger Norge våpen til halshoggerregimet i Saudi-Arabia. Statseide Kongberg Defence Systems har eget kontor i Rijhad. Saudia-Arabia går aktivt inn i militært i nabolandene som Syria, Bahrain og Jemen.

Samtidig er det klart at USA og dets allierte støtter jihadister i kampen mot Assad. Flere av disse landene har også støttet IS.

Norges uselvstendige utenrikspolitikk i vårt århundre har vært en katastrofe. Norge har uten opposisjon i Stortinget, gått  militæret og økonomisk inn i kriger som har bidratt til å destabilisert regionen og ført til en krigstilstanden. Norske bomber bidro til å kaste Libya ut i kaos. Norske politikere bør erkjenne disse feilgrepene slik at de ikke gjentar seg i stedet for å fortie dem.

I dag finnes det en konsensus i det politiske Norge for å fortsette krigen i Syria. Regjeringen, med støttepartiene og Arbeiderpartiet på slep, følger med på ferden når USA og Tyrkia torpederer utallige forsøk på FN på å få i stand politiske løsninger.

Skrevet sammen med  Ingjerd Skagestad

Kilder:

http://www.klassekampen.no/article/20150908/ARTICLE/150909892

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/redegjorelse_stortinget/id750982/

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nasjonalkoalisjonen_syria/id709541/

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/sanksjoner_syria/id705129/

fel/http://steigan.no/2015/09/04/vem-startade-kriget-i-syrien-hade-assad-fel/

 

Skrevet av

Øyvind Andresen

Jeg er 72 år, pensjonert lektor og fagbokforfatter. Tekstene er oftest skrevet etter samtaler og konsultasjoner med min kloke livsledsager Ingjerd. Du kan gjerne skrive kommentarer, men en minste betingelse er at du skriver under fullt navn.

5 kommentarer til «Norges ansvar for Syria-krisa»

  1. I september 2014 ble det kjent at Norge hadde tatt imot representanter for syriske opposisjonsgrupper for samtaler tidligere pa aret, og deretter ogsa av en representant for president al-Assad. Kontakten sonderte muligheten for a etablere en dialog mellom partene – med sikte pa a finne en losning pa konflikten.

Det er stengt for kommentarer.