Norges ansvar for Syria-krisa

Damaskus

Fra marked i Damaskus før krigen

Norge har sin del av ansvaret for flyktningestrømmen til Europa ved å ha gått aktivt inn i de ødeleggende krigene i Afghanistan, Libya og Syria.

Syria var før krigen begynte i 2011 et velfungerende samfunn. Nesten alle, gutter som jenter, fikk gratis utdanning. I dag er 4000 skoler ødelagt. I Syria er halve befolkningene flyktninger, før krigen var landet en viktig mottager av flyktninger: en halv million fra Palestina og en million fra Irak.

Millioner av turister reiste til de nå ødelagte attraksjonene, som gamlebyen i Aleppo og templene i Palmyra. Assad gav sikkerhet til minoritetene i landet, blant annet de kristen og alawittene.

Assad slo ned opposisjon med stor brutalitet.  Det var likevel var den utenlandske innblandingen uten FN-mandat som har førte landet ut i katastrofen. 230 000 mennesker er til nå drept.

Syria ble en slagmark der fremmede makter, ikke minst der våre allierte USA, Tyrkia og Saudi-Arabia, Israel og Qatar har blandet seg inn. På den andre sida støtter Iran, Russland og Hizbollah (Libanon) Assad.

I desember 2012 bestemte den norske rødgrønne regjeringen at den skulle støtte en av partene i borgerkrigen i Syria. Utenriksminister Espen Barth Eide uttalte i desember 2012:

Nasjonalkoalisjonen for de demokratiske og revolusjonære kreftene i Syria samler opposisjonen i kampen for et demokratisk styre. Norge anser i dagens situasjon Nasjonalkoalisjonen som den legitime representanten for det syriske folket.

Nasjonalkommisjonen støttet den sekulære Free Syrian Army (FSA). Men denne hæren har liten  betydning i dag. Den militære motstand mot Assad er dominert av islamske krigere (jihadister) i al Nusra (som er al-Qa’ida i Syria) og IS.

I tillegg vedtok Stortinget enstemmig en rekke sanksjoner for å svekke Assad-regimet. Dette har gått ut over vanlig syrere, f.eks deres mulighet til å få overført penger fra utlandet.

Til gjengjeld selger Norge våpen til halshoggerregimet i Saudi-Arabia. Statseide Kongberg Defence Systems har eget kontor i Rijhad. Saudia-Arabia går aktivt inn i militært i nabolandene som Syria, Bahrain og Jemen.

Samtidig er det klart at USA og dets allierte støtter jihadister i kampen mot Assad. Flere av disse landene har også støttet IS.

Norges uselvstendige utenrikspolitikk i vårt århundre har vært en katastrofe. Norge har uten opposisjon i Stortinget, gått  militæret og økonomisk inn i kriger som har bidratt til å destabilisert regionen og ført til en krigstilstanden. Norske bomber bidro til å kaste Libya ut i kaos. Norske politikere bør erkjenne disse feilgrepene slik at de ikke gjentar seg i stedet for å fortie dem.

I dag finnes det en konsensus i det politiske Norge for å fortsette krigen i Syria. Regjeringen, med støttepartiene og Arbeiderpartiet på slep, følger med på ferden når USA og Tyrkia torpederer utallige forsøk på FN på å få i stand politiske løsninger.

Skrevet sammen med  Ingjerd Skagestad

Kilder:

http://www.klassekampen.no/article/20150908/ARTICLE/150909892

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/redegjorelse_stortinget/id750982/

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nasjonalkoalisjonen_syria/id709541/

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/sanksjoner_syria/id705129/

fel/http://steigan.no/2015/09/04/vem-startade-kriget-i-syrien-hade-assad-fel/

 

Skrevet av

Øyvind Andresen

Jeg er 71 år, marxist, pensjonert lektor og fagbokforfatter. Tekstene er oftest skrevet etter samtaler og konsultasjoner med min kloke livsledsager Ingjerd. Jeg sitter også i redaksjonen for nettmagasinet Argument Agder. Du kan gjerne skrive kommentarer, men en minste betingelse er at du skriver under fullt navn.

5 kommentarer til «Norges ansvar for Syria-krisa»

  1. I september 2014 ble det kjent at Norge hadde tatt imot representanter for syriske opposisjonsgrupper for samtaler tidligere pa aret, og deretter ogsa av en representant for president al-Assad. Kontakten sonderte muligheten for a etablere en dialog mellom partene – med sikte pa a finne en losning pa konflikten.

Det er stengt for kommentarer.