Langt høyere kommunale avgifter i storkommunen Kristiansand

Illustrasjon: Odd Jørgensen.  Tidligere publisert i Argument Agder.

Til tross for løftene er de kommunale avgftene langt høyere i Kristiansand i dag enn de var i Søgne før sammenslåingen. 

Argument Agder har tidligere skrevet om at det var høyere eiendomsskatt i Kristiansand enn i Søgne og Songdalen før kommunesammenslåinga 1/1-2020. Bunnfradraget var på 900 000 i Søgne, i Songdalen var det på 300 000. I den nye kommunen er den fjernet. Det er likevel primært den nye takseringa som har ført til den kraftige økninga av eiendomsskatt for mange. Det er forespeilet at eiendomsskatten ytterligere skal opp de neste åra.  

Vi har fått tilgang på utregninger som viser at kommunale avgifter for mange i Søgne har steget 50% fra 2019 til 2021. Den viser f.eks. at årlig merkostnad for Søgneboer i en 220 kvadratmeter enebolig som følge av sammenslåingen er følgende: Eiendomsskatt og kommunale avgifter er kr. 7447 høyere pr år!! Eller nøyaktig 50% dyrere i Nye Kristiansand. Hvis man regner ut eiendomsskatten i snitt per innbygger i Søgne 2019 og Kristiansand 2021, er tallene henholdsvis kr 1391.- i Søgne og kr 3214.- i Kristiansand. Dette er en økning på 131 % i snitt per innbygger!

Feieavgiften er f.eks. økt fra kr. 239 til 375 (eksklusiv moms). Årspris, avløp og feiing enebolig med forbruk 200 kubikkmeter var i Søgne kr. 6013, mens det i Kristiansand i dag er 7788, altså en øking på 30%.

I intensjonsavtalen om etablering av Nye Kristiansand skrev Fellesnemda, ledet av nåværende kommunedirektør i Kristiansand, Camilla Dunsæd, og med representanter for alle tre kommunene:

«Det samlede skatte- og avgiftsnivået i den nye kommunen skal ikke øke fra dagens nivå, som følge av kommunesammenslåing. Det skal gjennomføres en vurdering av konsekvensene av en omlegging. Kostnadseffektiviseringsgevinster som følge av sammenslåingsprosessen skal tas ut i form av bedre kommunale tjenester og lavere offentlige avgifter»

I et innlegg i nettavisa N247 30/8 2017 skrev daværende ordfører i Kristiansand, Harald Furre, følgende: « De kommunale avgiftene i Kristiansand er betydelig lavere enn i Søgne.» Dessuten skrev han: «I tillegg til eiendomsskatt betaler vi som kjent kommunale avgifter til vann, kloakk, søppel og feiing. Disse avgiftene er høyere i Søgne enn i Kristiansand». Dette har altså vist seg å være feil.

Før kommunesammenslåinga lovet politikerne både gull og grønne skoger. Men gullet er blitt mindre – og de grønne skogene er i ferd med å visne.

I tillegg har mange beboere både i Søgne og Songdalen opplevd langt dårligere tjenester innenfor eldreomsorg og skole, noe Argument Agder har pekt på i en rekke artikler tidligere.

Tjenestene er blitt dårligere, avgiftene er blitt høyere, det kalles harmonisering til en felles standard. Men særlig mye harmoni har det ikke skapt.

Skrevet av

Øyvind Andresen

Jeg er 72 år, pensjonert lektor og fagbokforfatter. Tekstene er oftest skrevet etter samtaler og konsultasjoner med min kloke livsledsager Ingjerd. Du kan gjerne skrive kommentarer, men en minste betingelse er at du skriver under fullt navn.