Kristiansand SV svikter sosialismen  – og eget program

Kristiansand SV går imot at folk i Søgne og Songdalen skal kunne uttrykke sin mening i en folkeavstemning om framtida til sine tidligere kommuner.  SV lokalt går også sterkt imot en lovendring som åpner for at slike folkeavstemminger skal kunne holdes. Dette har ingenting med sosialisme og demokrati å gjøre. Det er høyrepolitikk. I denne saken motarbeider Kristiansand SV  regjeringen som skal ha ros for å ville lytte til lokaldemokratiet og ville la folk lokalt uttrykke sin mening.

Ut fra en sosialistisk utgangspunkt er Kristiansand SVs politikk helt ubegripelig. Et sosialistisk samfunn er avhengig av kort vei mellom folkevalgte og velgerne, men dette fraviker Kristiansand SV. De vender ryggen til en brei folkelig bevegelse i Søgne og Songdalen og vil frarøve folk mulighet til å ytre seg om sin framtid.

Det ble begått en urett ved tvangsammenslåingene av kommunene i 2017. Det var saksbehandlingsfeil. Dette vet alle. For sosialister  har ikke urett noe datostempel.

I prinsipprogrammet til SV står det blant annet: «Avstanden til beslutninger og innflytelse skal være så kort som mulig».  «Makt og innflytelse kan og bør være nærmere folk». SV slår fast at sosialismen må komme nedenifra: «Forandring må komme strømmende nedenfra, både gjennom ideer og ved at det etableres eksempler i praksis.»

På SVs nettside står følgende om kommunesammenslåinger: 

«SV vil sørge for at alle innbyggere har større innflytelse i lokalsamfunnet sitt. Befolkningen må være tett på de som tar beslutninger, og politiske prosesser må skje i åpenhet. Folk flest må sikres kort vei og åpne kanaler til sine folke- og tillitsvalgte.

Derfor er SV mot tvangssammenslåing av kommuner og fylker og vil at innbyggerne i kommunen skal få bestemme, enten gjennom folkeavstemminger eller kommunestyrene. SV vil at tvangssammenslåtte kommuner og fylker skal få opphevet vedtakene dersom de selv ønsker det.»

Denne teksten er oppdatert 24. februar 2023, to uker etter at Kristiansand SV vedtok å ikke støtte folkeavstemning! Det viser med klare ord at Kristiansand SV bryter med partiets egne prinsipper og formuleringer slik de er formulert på nasjonalt plan. Dette er ikke troverdig.

Som oppsummering vil jeg si at om SV blir det partiet på tinget som til sjuende og sist hindrer at folk i de to tvangssammenslåtte kommunene får si sin mening, så vil dette være ødeleggende for kampen for sosialisme og lokaldemokrati i dette landet. Jeg tror og håper dette ikke vil skje.

Illustrasjon: Vidar Ertzeid: Sol gråter

Skrevet av

Øyvind Andresen

Jeg er 72 år, pensjonert lektor og fagbokforfatter. Tekstene er oftest skrevet etter samtaler og konsultasjoner med min kloke livsledsager Ingjerd. Du kan gjerne skrive kommentarer, men en minste betingelse er at du skriver under fullt navn.