Jernbane på villspor

Foto: Holger Schlaupitz

«Rød Pepper», Rødt Kristiansands debattforum,  hadde møte 2. april med problemstillingen: Har norsk jernbanepolitikk sporet fullstendig av?

Innledere var Janne Lisesdatter Håkonsen, nestleder i Lokomotivpersonalets forening i Oslo, Morten Knudsen, nyvalgt leder i Konduktørforeninga av Norsk Jernbaneforbund i Kristiansand og Knut Henning Thygesen, tidligere ordfører for Rødt i Risør og kandidat for partiet til fylkestingsvalget i høst. De tre utfylte hverandre, og møtet var svært opplysende – og skremmende.

Mest inntrykk gjorde det hvordan de to tillitsvalgte fikk fram usikkerheten blant sine kolleger på alle nivåer i jernbanesystemet etter jernbanereformen 2015.

Vi ble minna om følgende:  Etter at jernbanereformen ble vedtatt i 2015 av Høyre, Frp, Venstre og KrF, har både antallet direktører og lønnsnivået deres skutt i været. Aller best tjener Bane NOR-sjefen, Gorm Frimannslund, med en lønn på nær 2,8 millioner kroner. Det er 1,2 millioner kroner mer enn hva Elisabeth Enger hadde da hun leda Jernbaneverket.

Antallet direktører har økt fra 11 til 27. Reformen har kosta så langt 1,3 milliarder.

EUs fjerde jernbanepakke skal opp i Stortinget i år – og om den blir vedtatt, vil den en gang for alle bety full oppsplitting og anbudskonkurranse av jernbanen. Nasjonal kontroll over jernbanen vil bli lagt under EUs jernbanebyrå ERA.

Det ble også nevnt at NRK Sørlandet 2. april meldte følgende:

CargoNet som er den største transportøren av gods på jernbane i Norge, har tapt penger i mange år. I desember i fjor, kutta de i tilbudet.

På strekningen mellom Oslo og Kristiansand ble fire av fem daglige tog tatt bort. Denne reduksjonen av godstransport på bane tilsvarer 30.000 lastebiler på norske veier. Årsaken er at det  innafor snevre markedsøkonomiske rammer ikke er lønnsomt med godstrafikk på tog.

Nå står hele godstrafikken i fare. Hvis hele godsnæringen legges ned, blir det tusen flere vogntog på veiene daglig. Det vil øke CO₂-utslippene med 175 000 tonn i året. Det tilsvarer utslippene til 80 000 biler.  I tillegg kommer risikoen med trailere som kjøres av utslitte sjåfører – og ofte med dårlig materiale.

Det er mer enn jernbanepolitikken som må komme på rett spor igjen.

Leserinnlegg i Fædrelandsvennen 24/4 2019

Skrevet av

Øyvind Andresen

Jeg er 72 år, pensjonert lektor og fagbokforfatter. Tekstene er oftest skrevet etter samtaler og konsultasjoner med min kloke livsledsager Ingjerd. Du kan gjerne skrive kommentarer, men en minste betingelse er at du skriver under fullt navn.

Én kommentar til «Jernbane på villspor»

Det er stengt for kommentarer.