Gjelda i verdensøkonomien har aldri vært så høy

I følge en ny rapport fra Institute of International Finance (IIF) økte den samlede globale gjelda med 3000 milliarder dollar i årets første kvartal til over 246.500 milliarder dollar. Dette tilsvarer 320 prosent av den årlige globale verdiskapingen, skriver Dagens Næringsliv 18. juli.

USAs samlede gjeld er ca. 70 000 milliarder (billion) dollar. Den nasjonale gjelda er på 22 500 milliarder dollar, det tilsvarer 22,5 trillion dollar. Dette er selvsagt helt ubegripelige tall, men illustrasjonen over viser på en svært god måte hvor store mengder sedler det dreier seg om. Og den private gjelda kommer altså i tillegg, altså på ca. 40 trillioner dollar.

Kinas samlede gjeld har passert 40.000 milliarder dollar og utgjør for første gang over 300 prosent av landets bruttonasjonalprodukt.

Handelskrigen mellom USA og Kina vil forsterke problemene. Men det illustrerer samtidig hvordan verdensøkonomien er ute av balanse, at hele veksten er basert på forventningene om framtidig profitt.

Hvordan er dette mulig?

Prosessene i verdensøkonomien er kompliserte. Den nasjonale gjelda under Trump har økt fra 20 trillioner dollar og har nå passert 22,5 trillioner. Og til tross for enorm fattigdom og elendighet, er den registrerte arbeidsledigheten lav og aksjekursene høye. Husholdningene sitter med store gjeldsbyrder – som i Norge og overalt ellers – og kommer i tillegg til den nasjonale gjelda.

Dollar har fungert som det internasjonale reservevaluta – og Sentralbanken «the Fed» har iallfall løst noe av problemet med gjelda med å trykke opp nye dollarsedler. Men alle kan forstå at det i lengden ikke kan gå å bygge opp enorme pyramider av gjeld som aldri noen kan betjene. Samtidig er investeringene i finans enormt mye større enn i realøkonomien. Jeg oppfatter at verden lever på forskudd, det er tatt ut forbruk og vekst basert på tenkte inntekter i framtida slik Terra-kommunene i Norge i sin tid spekulerte på Wall Street ut fra kalkulerte framtidige kraftinntekter. Vi så hvordan det gikk.

NB! En leser peker på følgende:

Norsk milliard er amerikansk billion.
Norsk billion er amerikansk trillion.
På norsk er den nasjonale gjelden i USA 22,5 billioner dollar.

Dette er rett, men jeg har bevisst brukt de amerikanske betegnelsene fordi det er også dette som brukes i you-tube-filmen som innleder innlegget.

Se også:

https://www.usdebtclock.org/

Om gjeld

Denne artikkelen er også publisert på steigan.no

Skrevet av

Øyvind Andresen

Jeg er 72 år, pensjonert lektor og fagbokforfatter. Tekstene er oftest skrevet etter samtaler og konsultasjoner med min kloke livsledsager Ingjerd. Du kan gjerne skrive kommentarer, men en minste betingelse er at du skriver under fullt navn.