Civita har en skjult agenda

Leder i Civita, Kristin Clemet, gir et tilsvar til min kronikk «Civitas ideologiske triumf» . Hun berører ikke hovedpoenget i kronikken, nemlig at Civita ønsker å framstå som en upartisk aktør i en åpen debatt, men skjuler at de i sin kjerne er beinharde markedsliberalister. Jeg viser at Civita er knyttet opp mot Atlas network som består av nær 500 nyliberale tenketanker globalt som dyrker teoriene til økonomene Milton Friedman og Friedrich Hayek – og forfatteren Ayn Rand. Disse har vært inspirasjonskilder til statsledere som Thatcher, Reagan og Pinochet.

Nyliberalismen har gjennom tiår gått til angrep på velferdsordninger, fagforeninger og reguleringer av økonomien og endra verden til det den er i dag: Et paradis for de rike der de 26 rikeste eier like mye som den fattigste halvdelen av menneskeheten.

Bare på et punkt prøver Clemet å imøtegå meg konkret. Hun skriver: «Andresen skriver videre at jeg som utdanningsminister var inspirert av skoleforskeren Eric Hanushek (og dermed Milton Friedman). Det burde jeg kanskje vært, men det var jeg ikke. Hanushek fremkommer ikke en eneste gang som kilde til den enorme kunnskapen som lå til grunn for stortingsmeldingen om Kunnskapsløftet.»

Jeg vil minne henne om følgende: Etter at hun hadde vært minster i ett år, framla hun dokumentet «Skolen vet best! Situasjonsbeskrivelse av norsk grunnutdanning november 2002».  Clemet skrev i forordet at dokumentet «skisserer viktige utfordringer for norsk skole, basert på nasjonale og internasjonale undersøkelser og sentral forskning pr. oktober 2002.»  I referanselista finner jeg ikke mindre enn ni referanser til arbeider av Hanushek!

Dette dokumentet kom midt i prosessen med å forberede den store skolereformen og læreplanverket Kunnskapsløftet 2006 som fremdeles gjelder i dag. Hanusheks – og OECDs – nyliberale ideer var selvsagt en del av tankegodset bak Kunnskapsløftet. Hanushek er for øvrig sammen med John Hattie og konsulentbyrået McKinsey eneste forskningsreferanse i Høyres «Visjoner for skolen» fra 2011.

I stedet for å gå inn på kronikkens innhold og argumentasjon, bruker Clemet et retorisk grep som prøver å ødelegge motstanderens troverdighet. Hun skriver:

Andresen er, ifølge ham selv, marxist. Derfor er det kanskje ikke så rart at innholdet i artikkelen både er konspiratorisk, absurd og virkelighetsfjernt – og dessuten ganske selvmotsigende.

Ja, jeg kaller meg marxist fordi jeg for min del foretrekker å spille med åpne kort.

Leserinnlegg i Fædrelandsvennen 4/3
Svar fra Clemet 7/3

Les også:

Civitas ideologiske triumf

 

Skrevet av

Øyvind Andresen

Jeg er 72 år, pensjonert lektor og fagbokforfatter. Tekstene er oftest skrevet etter samtaler og konsultasjoner med min kloke livsledsager Ingjerd. Du kan gjerne skrive kommentarer, men en minste betingelse er at du skriver under fullt navn.

2 kommentarer til «Civita har en skjult agenda»

  1. Øyvind skriver: “Dette dokumentet kom midt i prosessen med å forberede den store skolereformen og læreplanverket Kunnskapsløftet 2006 som fremdeles gjelder i dag. Hanusheks – og OECDs – nyliberale ideer var selvsagt en del av tankegodset bak Kunnskapsløftet. ” Dette betyr at vi har overlatt eller tapt kampen om skolen, til nyberale ideer og til en konservativ ideologisk forståelse av at nye mennesker. Denne forståelsen innebærer , at en får det bedre ved økt konkurranse i en skole, økt press med lekser, hjemmearbeid, økte krav til framføring og økte krav for å forstå et komplisert samfunn. Vi har i løpet av kanskje 60 år , laget et
    ” fengsel” som tar ungdommers all tid og slik ikke et gode , for kommende generasjoner av unge mennesker.
    Takk til den “virkelighetsfjerne” Andresen som viser korrekt, at det ikke bare er en nyliberal krig, men at tilhengerne har vunnet flere slag.
    Roger

Det er stengt for kommentarer.