Bussjåførene fortjener bedre lønn!

Først publisert som leder i Argument Agder. foto: Norsk Jernbaneforbund

Bussjåførene ble under pandemen oppgradert til å ha en «samfunnskritisk funksjon». Nå trenger de all støtte i sin kamp for høyere lønn og bedre arbeidsforhold og sikkerhet.

Bussjåførene lokalt har gått i streik sammen med tusenvis av kolleger over hele landet. Fra lørdag morgen 26/9 står bussene i Kristiansand, både de som brukes i lokaltrafikken og på langdistanse.

De streikendes viktigste krav er innfrielse av arbeidsgiverens 13 år gamle lønnsløfte: et nivå på linje med gjennomsnittelig industriarbeiderlønn. Det motsatte har skjedd: De siste tre årene har lønnsforskjellen økt med 16 000 kroner.

Sjåførenes har krevende skiftordninger med lav lønn og dårlig sikkerhet. En bussjåfør kan fort være opptatt på jobb i opp mot 70 timer pr uke, men får kanskje betalt for halvparten. Dette kalles delt skift, hvor sjåføren må ta fri uten lønn midt på dagen. Jobben blir tilnærmet umulig å kombinere med familieliv. Rekruttering til yrke er dårlig, og gjennomsnittsalderen er høy ,og yrket er svært mannsdominert.

En del toppsjefene av busselskaper kan tjene opp til ti ganger mer enn en sjåfør. I fjor kunne administrerende direktør i Vy buss, Ole Engebret Haugen, f.eks. heve en årslønn på snaue 3,3 millioner.

Pandemien har vist hvilke yrkesgrupper som er helt nødvendig for å holde samfunnet i gang: lærere, helsepersonell, arbeidere i butikk, renhold – og ikke minst transport. Bussjåførene ble i vår oppgradert til å ha en «samfunnskritisk funksjon». Det gjaldt ikke Ole Engebret Haugen og de andre bussbaronene.

Nå er forventningen en lønn som står i forhold til ansvaret. Ingen lever av fine ord og applaus fra balkongene.

Arbeidsgiverne vil bruke koronaen som press for å få framtvinge tvungen lønnsnemd. Dette må myndighetene avvise. Da er det verd å merke seg at kravet om at sjåførene skulle få bedre tid til å sikkerhetssjekke bussene, ble avvist. Ved å innfri de streikendes rettferdige krav, kan man unngå en langvarig streik.

Fellesforbundet, Fagforbundet, Norsk Jernbaneforbund og Yrkestrafikkforbundet forhandler sammen om bussbransjeavtalen med motparten NHO Transport og Spekter. Nå streiker omtrent 8500 sjåfører i landet. AKT (Agder kolletivtrafikk) er altså ikke part i saken som bussjåførenes arbeidsgiver.

Skrevet av

Øyvind Andresen

Jeg er 72 år, pensjonert lektor og fagbokforfatter. Tekstene er oftest skrevet etter samtaler og konsultasjoner med min kloke livsledsager Ingjerd. Du kan gjerne skrive kommentarer, men en minste betingelse er at du skriver under fullt navn.