Blendverk

foto: Innfelt: Gudmund Hernes (Wikipedia). Bakgrunn: Shutterstock

Professor ved BI og tidligere minister Gudmund Hernes (Ap) skriver en kronikk i Klassekampen 7. august under tittelen «Et yoghurtbeger i Paris» der han retter et angrep mot Erna Solberg fordi hun ikke styrer markedet og innfører forbud mot drikkevann og yoghurt i plastemballasje. Han (mis)bruker til og med Marx som vitne for å innføre en «markedsstyrt kapitalisme» – som om ikke dette toget har gått for lengst.

Og hvem bærer ansvaret for at dette toget har gått? Hernes var i Arbeiderpartiets harde kjerne av nyliberalister fra 1980- tallet, sammen med Gro Harlem Brundtland og etter hvert etterfulgt av Jonas Gahr Støre, Espen Barth Eide og Jens Stoltenberg. 

Det var denne gjengen som slapp nyliberalismen løs i Norge.  Har han noen gang tatt et oppgjør med dette?  Har han noen gang kritisert den globaliserte kapitalismen vekstideologi?

Hernes var blant annet som statsråd hovedansvarlig for å gjennomføre Reform 1994 som introduserte markedsliberalistiske prinsippet som målstyring i skolesektoren. Har han noen gang tatt selvkritikk for dette?  (Det var Kristin Clemet  og Astrid Søgnen som videreutvikla Hernes´skolepolitikk med Kunnskapsløftet 2006 som ble Civitas og Høyres viktigste politiske seier i vårt århundre. Det var for øvrig Hernes som henta Søgnen inn som sin statssekretær midt på 1990-tallet).

Hernes skriver:

Dét er det venstresidens oppgave alltid å tenke over, enten det er markedet for bygningsarbeidere, for sexarbeidere eller for yoghurtprodusenter. Venstresiden må lære av Marx – altså være bedre på å analysere og bruke kapitalismen enn kapitalistene. Ja, lære å bruke dem for å fremme det vi vil.

Oppgaven er ikke å «avskaffe markedet», selv om noen delmarkeder av og til må nedlegges.

Han kronikk må leses som et uttrykk for hvordan Aps tidligere og nåværende ideologer legger om retorikken «til venstre». Og igjen denne bruken av det forslitte “venstresiden” som er et slags “vi” som skal “fremme det vi vil”?

Hva er det “vi” vil? Marx ville avskaffe kapitalismen – og på sikt erstatte den med kommunismen.  Er det det Hernes vil?

Skal “vi” stille oss under hans kateter og la oss belære om “venstresidens dumhet”. Nei takk, sier jeg for min del.

Dette er kamuflasje, dette er blendverk.

At han nevner «markedet for bygningsarbeidere og sexarbeidere» i samme åndedrag, er et selvskudd som han sikkert ikke har sett fra sin opphøyde posisjon.

Ethvert fornuftig mennesket vil selvsagt støtte alle tiltak som begrenser bruk av plast. Men Hernes bruker dette som utgangspunkt for å spre nettopp “falsk bevissthet” –  for å bruke hans egen formulering fra kronikken.  Hans kronikk avdekker fremmedgjøringa i den politiske retorikken – som blir mer og mer forvrengt jo mer vi nærmer oss lokalvalget. Det blir nødvendig – med forskjellige virkemidler – å utfordre det rådende politiske språket som kamuflerer og tildekker de reelle motsetningene.

Skrevet av

Øyvind Andresen

Jeg er 72 år, pensjonert lektor og fagbokforfatter. Tekstene er oftest skrevet etter samtaler og konsultasjoner med min kloke livsledsager Ingjerd. Du kan gjerne skrive kommentarer, men en minste betingelse er at du skriver under fullt navn.