Å smusse til jordas overflate

 

Til tross for avsløringene i fjor, fortsetter veksten i skatteparadiset Panama.

NTB melder:

Panama Papers har ikke ført til flukt fra bankene i landet. Banker forvaltet midler for over 1000 milliarder kroner i fjor, som er ny rekord. Økonomien i Panama er ventet å vokse raskest av alle i Latin-Amerika i år, med mer enn seks prosent.

Skatteparadisene er en trussel mot liv, velferd og helse for folk over hele verden – og at de fortsetter å vokse. 

Den anonyme kilden til den omfattende lekkasjen fra Panama Papers uttrykte det slik:

I 50 år har den utøvende, lovgivende og dømmende makt rundt om i verden fullstendig latt være å ta tak i de voksende skatteparadisene som smusser til jordens overflate.

I følge Gabriel Zucman, forfatter av boka Skjult rikdom, som nettopp er utgitt på norsk av Manifest forlag, er 7600 milliarder dollar gjemt vekk i skatteparadis rundt om i verden. Dette tallet er noe lavere enn det Tax Justice Network opererer med. De skriver i sin bok Skjult at det finnes mellom 21.000 og 32.000 milliarder dollar salta ned  i verdens skatteparadiser. Det er selvsagt vanskelig å beregne summen eksakt pga. alt hemmeligholdet. Uansett kunne disse pengene ha utrydda fattigdommen i verden.

Et typisk trekk ved kapitalismen i dag er sammensmeltinga av svart og hvit kapital, og skatteparadisene er smiene i denne prosessen. Den vellykka globale integrasjonen skjer altså ikke i EU, men i den globale kapitalismens sammenføyning av penger fra kriminell sektor (fra narko, sexhandel, menneskesmugling og skatteunndragelse osv.)  med penger fra legal sektor.

Hykleri fra DNB

DNB har kastet seg inn i kampen for et kontantløst samfunn. Begrunnelsen er at det skal hindre svart økonomi og hvitvasking. Det er rein hykleri. For det ble avslørt i Panama Papers at DNB hjalp kunder med å plassere penger i skatteparadis. Som kjent er det ingen som frakter kontanter og verdipapirer  over grensene til skatteparadisene. Alt skjer med tastetrykk.

Mange trodde avsløringene var slutten for Rune Bjerke som sjef for banken, men i Dagens Næringsliv 17/3 kommer det fram at han i 2016 fikk en lønn på 13,1 millioner. Uten pensjonskostnader medregna var lønnspakka på 8,1 millioner.

Samtidig varsler Bjerke at DNB vil halvere antall ansatte de neste fem årene.

Se også illustrerende tegnefilmer om skatteparadis:

Se også:

Beretningen om et varslet ran

Les også:

https://www.abcnyheter.no/penger/okonomi/2016/05/18/195217558/etikkekspert-henrik-syse-er-styremedlem-i-fire-selskaper-i-skatteparadis#comment-2682060100

 

Skrevet av

Øyvind Andresen

Jeg er 72 år, pensjonert lektor og fagbokforfatter. Tekstene er oftest skrevet etter samtaler og konsultasjoner med min kloke livsledsager Ingjerd. Du kan gjerne skrive kommentarer, men en minste betingelse er at du skriver under fullt navn.

3 kommentarer til «Å smusse til jordas overflate»

Det er stengt for kommentarer.