Å bygge en kunstsilo med legoklosser

Illustrasjon: T. Vestaas  Først publisert i Argument Agder

I noen saker virker det som om politikerne i Kristiansand befinner seg i en lekegrind. Der leker de med en tøydokke som heter Nicolai og bygger en kunstsilo med legoklosser.

En håndfull personer i Kristiansand har i fire år kritisert hedgefondforvalter Nicolai Tangens bruk av skatteparadis uten å få noe gjennomslag.  Vi har ment at byen ikke skal ta imot «en kunstgave» fra en person som bruker aggressive finansielle instrumenter for å slippe skatt. Vi har gang på gang pekt på at skatteparadisene har en ødeleggende virkning for den globale økonomien, og at «de tar maten ut av munnen på sultne barn».

Nå har Tangen fått jobben som leder av Oljefondet, og kritikken mot hans skjulte selskapsstrukturer i en rekke skatteparadis, flommer over i mediene – og blant folk flest.

Et illustrerende eksempel gir Julie Brodtkorb som er leder for representantskapet i Norges Bank. Hun forteller følgende til Morgenbladet:

 «Jeg sto på Rema 1000 og skulle betale for to Grandiosa. Han i kassa spurte hvorfor han måtte betale så mye skatt av sin lønn, mens han som skal bli sjef i Oljefondet kan drive fra skatteparadiser. Det ble lang kø bak meg, for jeg måtte forklare hva rollen til representantskapet er: ikke å velge sjefer i Norges Bank, men å påse at lover og retningslinjer i banken følges.»

Da jeg leste dette tenkte jeg at når «mannen i kassa» stiller slike relevante spørsmål, da har vi kritikerne av skatteparadis fått et gjennombrudd.

Da Tangen i 2015 offentliggjorde at han ville donere sin kunstsamling til Sørlandets Kunstmuseum, sto alle dører åpne. Det var en nesten samstemt hyllest til byens store velgjører fra akademia, kunstorganisasjonene, museumsfolk og politikere fra SV til Frp. Særlig i Kristiansand Arbeiderparti spratt sjampanjekorkene.  Ordførerkandidat for partiet ved valget i 2015, Mette Gundersen, sa i forbindelse med Tangens donasjonen av kunst til kommunen «Det er ikke til å tro. Jeg måtte rett og slett gi den mannen en klem.» (Fvn 25/4 – 15). Denne ukritiske omfavnelsen av mangemilliardæren har vært typisk for Kristiansand Aps politikk fram til i dag.

Samtidig var det liten forståelse i kommunen for at Tangens penger var skitne. Da Halvor Fjermeros fra Rødt tok opp spørsmålet om Tangens bruk av skatteparadis i en interpellasjon i bystyret 11/5 2016, fikk han følgende svar fra ordfører Harald Furre:  «Det er ikke ulovlig å registrere selskaper i såkalte skatteparadis, dette gjør blant annet også Redd Barna.» Han sikta tydeligvis til Redd Barnas kontor i Geneve i Sveits!

Furres utsagn illustrerer den fullstendige kunnskapsløsheten og likegyldighet overfor skatteparadisenes destruktive virksomhet som dessverre har dominert det politiske miljøet i Kristiansand. Partiene lokalt har brutt med den politiske enigheten i Norge om at skatteparadis er et onde. Særlig Ap lokalt har kommet i klemma nå som ledende folk i partiet og LO uttaler seg i kritiske ordlag, både mot Tangen og Norges Bank. I fylkeslagene til Ap i Agder har vært mer delt i sitt syn på Tangen og Kunstsiloen.

Fædrelandsvennen har redaksjonelt fullt ut støtta Tangen selv om kritiske røster i stor grad er sluppet fram i leserbrev og kronikker. Men kritikken er ikke blitt fulgt opp av undersøkende journalistikk.

«Venstresida» har også totalt svikta sin oppgave og har støtta Tangens Kunstsiloprosjekt med få unntak. Motstanden mot Kunstsiloprosjektet ble effektivt ført videre av høyresida, primært fra Vidar Kleppe i Demokratene. Han har protestert heftig mot at «bystyret er i lomma på mangemilliardæren Tangen», og hans argumentasjon har dreid seg om sløsing av offentlige midler og Tangens nettverksbygging, ikke finansfyrstens spekulative økonomiske disposisjoner. Demokratene håva inn stemmer i kommunevalget på denne saken, og venstresida mista en gyllen anledning til å komme på offensiven.

Tangens venner har også blåst av de som har ment at «kunstgaven» var en del av Tangens skatteplanlegging. Da er det interessant å lese hva Tangens juridiske rådgivere i  firmaet Taylor Wessling skriver i et brev datert 20/2 2020 til Tangen  som er offentliggjort av Norges Bank (her i VGs oversettelse):  

«Du har i hovedsak gitt slike gaver til AKO Foundation (…) Disse gavene har gjort det mulig for deg å få betydelige lettelser fra inntektsskatt i Storbritannia, som du ellers ville ha lidd under i forbindelse med din fortjeneste.»

Et argument har vært at Tangen ikke har gjort noe ulovlig, men da glemmer man at hele systemet er rigga for de rike, som kan betale en skokk med høytlønte advokater og konsulenter som leiter etter ethvert hull i lovverket for å slippe unna skatt. Men skatt er grunnlag for enhver sivilisasjon. Vi andre derimot godtar derfor «å lide» videre under skattepresset.  

Det er først når spørsmålet om Tangens kreative skatteplanlegging har blitt flytta opp fra et lokalt plan i Kristiansand og kommet opp på et nasjonalt nivå, at kritikken mot skatteparadisene har tatt av i mediene og i organisasjonene. Det viser hvor provinsielt det politiske miljøet i Kristiansand er.

Hovedoppslag i Friheten 28. mai 2020. 

Uka før skriver Halvor Fjermeros og jeg et svarinnlegg til Reidar Fuglestad i Morgenbladet: 

https://morgenbladet.no/ideer/2020/05/mer-utenomsnakk-fuglestad?fbclid=IwAR3TQwsel475ZFEJEJ09cpyMeOq29-R-7F7hTA5K_Fb_KCsYhNZGW6MXgA8


Skrevet av

Øyvind Andresen

Jeg er 72 år, pensjonert lektor og fagbokforfatter. Tekstene er oftest skrevet etter samtaler og konsultasjoner med min kloke livsledsager Ingjerd. Du kan gjerne skrive kommentarer, men en minste betingelse er at du skriver under fullt navn.

5 kommentarer til «Å bygge en kunstsilo med legoklosser»

 1. Every move you make…I’ll be watching you…

  Henvist til de posisjonerte deltakende, måtte da Tangen kunne
  ha anvendt millionene overlevert Sting – internt. Eksempelvis
  med Schibsteds Skogen Lund og regjeringsadvokat Sejersted
  som forsangere.

  Regjeringens nye utvalg for forordning av en reduksjon i
  vanlige folks pensjoner, skal jo ledes av 10 millioner
  avlønnede Skogen Lund.

  Til storkammeravgjørelsen fra EMD angjeldende Trude
  Strand Lobben-saksforholdet, har flere kilder gjort rede for
  at Sejersted brakte med seg ca 100 medskrålere. Dette på
  vanlige norske skattebetaleres bekostning.

  “Eg vil ikkje, eg kan ikkje vera med på – at borneborna mine
  skal vekse opp i og med dette her”. Disse ord var blant de
  første som ble medgitt meg fra Kåre Torvholm. Den fremste
  avdekkeren av de forordnede kriminelle forhold innenfor
  fiskerisektoren, herunder underslaget av vanlige fiskeres
  trygderettigheter.

  Dette for mer enn to tiår tilbake i tid. Konsekvensene kan
  fortsatt overhøres via Youtube. De tre første programmer i
  Radio Modums serie: “Det skjulte Norge” – for i disse dager
  20 år tilbake – er merkverdig nok ikke slettet.

  Da jeg tilbake i 2001 stod ensom ute på trappa foran Ingeniørenes hus, kom en syklist mot meg med “armen i været”. Han uttrykte derpå lattermildt – at jeg stod der og
  blæs ut av meg. (Petterøe no. 3). Erling tilbake på tinget – utgjorde det påfølgende inside Ingeniørhuset. Jeg kunne der
  og da hilse til Erling fra Kåre Torvholm.

  Undertegnede besitter materiale i store mengder angående
  de forordnede tilstander – i foregangslandet. Og jeg har
  gjennom flere år lest dine medgivelser hos Steigan.

  Har selv undervist i økonomifagene i videregående skole – og
  har arbeidet innenfor “globalistgjengens” banksektor. Og herav hva angår feltet – internasjonal valutahandel.

  Jeg verdsetter dine formidlinger. Det er en rekke forhold jeg
  ikke finner det passende å medta på en blogg hvor “hvem som
  helst” kan lese det medgitte. Om du, henvist til det her meddelte fra meg, kunne “tenke deg” å tilbakemelde meg pr. mail, vil jeg også verdsette det.

  Dag Hiåsen

Det er stengt for kommentarer.