Tax Justice Network: – Tangen har null troverdighet som leder av Oljefondet

Først publisert i nettmagasinet Argument Agder

Fredag 3/4 avslørte Dagens Næringsliv at den nye sjefen for Oljefondet Nicolai Tangen opererer fra andre skatteparadiser enn Cayman Islands. Avisa går gjennom hans selskapsstruktur som strekker seg fra England til kanaløya Jersey og til De britiske Jomfruøyene i Karibien. Både Jersey og Jomfruøyene blir regna for å være skatteparadis. I Jersey har Tangen investert 1,3 milliarder kroner i en såkalt trust.

Truster har en lang historie i Storbritannia som verktøy for overklassen til å unngå skatt. I følge Store norske Leksikon  kan truster brukes til skatteplanlegging ved at en person overfører sin formue til en trust, som så har som formål å tilgodese samme person eller personens familie. I skatteparadis vil vedkommende da ofte ikke lenger være juridisk eier av formuen og ikke skattepliktig for avkastningen, men vil kunne nyte godt av den.

Daglig leder Sigrid Klæboe Jacobsen fra Tax Justice Network skriver dette i  en e-post til Argument:

«Tangens plasseringer i skatteparadis og hans uttalelser gir ham null troverdighet som leder for Oljefondet. Dagens Næringsliv avsløring om Tangens truster på Jersey, kommer på toppen av avsløringene om hans stiftelse på Caymanøyene.» 

Hun skriver videre:

«Truster regnes som de verste og mest hemmelighetsfulle konstruksjonene og Jersey har fullt hemmelighold for truster, ifølge Financial Secrecy Index. I teorien skal eieren avskjære seg helt fra eierskapet. I praksis opprettholder vedkommende ofte styringen. Dette mer enn antyder Tangen når han sier om sin egen trust: «jeg vil generelt forvente at forvalterne tar hensyn til mine ønsker, men de er ikke bundet av dette».

Klæboe Jacobsen er leder for en organisasjon for den norske avdelinga av Tax Justice Network som  jobber for global skatterettferd og er en uavhengig organisasjon som igjen en del av den internasjonale paraplyen Global Alliance for for Tax Justice. TJN har blant sine medlemsorganisasjoner en rekke store fagforbund i og utenfor LO og en rekke solidaritets- og bistandsorganisasjoner.

Klæboe Jacobsen skriver videre:

« Nicolai Tangens koblinger til skatteparadis er urovekkende. Vi må legge til grunn at han ikke er involvert i noe ulovlig, men vi er like fullt bekymret for at Tangen skal ta med seg hegdefondbransjens aksept for aggressiv skatteplanlegging inn i jobben som forvalter av Oljefondet, som også gir han ansvar for oljefondets arbeid med skatteetikk.»

Argument ber om en kommentar til Tangens utsagn om at han bruker skatteparadis for å unngå dobbelt beskatning:

Til det svarer hun:

«Men det største skatteproblemet i verden er dobbel ikke-beskatning. Kompliserte selskapsstrukturer og bruk av skatteparadis er ideelt for å skjule eierskap og unngå skatt. Nettoeffekten av skatteparadis er svært negativ, og påfører andre land et årlig tap av skatteinntekter på flere hundre milliarder dollar.»

Argument spør om koronakrisa har gjort bruken av skatteparadis enda mer betent:

Til det svarer hun:

«Koronakrisen ser ut til å bli en verre økonomisk krise enn depresjonen på 30-tallet. Det er nå viktigere enn noen gang å stenge mulighetene for å flytte verdier til og via skatteparadis. Da kan vi ikke ha en leder av Oljefondet som tar med seg hegdefondbransjens og trust-regimets aksept for aggressiv skatteplanlegging inn i jobben som forvalter av Oljefondet.»

Om utviklinga i Cayman Islands skriver hun:

«Internasjonal innsats mot verdens skatteparadis har bidratt til mer åpenhet i finansverdenen totalt sett. Caymanøyene har derimot gått i motsatt retning, og har kjempet med nebb og klør mot åpenhet. De toppet nylig en internasjonal rangering av verdens skatteparadis, Financial Secrecy Index. Verdens eliter og multinasjonale selskap bruker skatteparadisene mer og mer. Det holder ikke å krysse fingrene og håpe at investorene oppgir det de har tjent til skattemyndighetene i sine hjemland.»

Hun avslutter med dette:

«Oljefondet skal gjennom langsiktig og ansvarlig forvaltning påvirke selskaper på blant annet skatt, klima og barnearbeid. I fondets «Forventningsdokument på skatt og åpenhet» fra 2017 er budskapet at ledelsen i et selskap har et ansvar som går ut over maksimering av profitt for aksjonærer. Dette er et fraværende perspektiv i hedgefondbransjen, som generelt har stor frihet til å bruke kortsiktige, spekulative finansinstrumenter og kan inngå “veddemål” om selskaper og markeder skal falle i verdi. Kontrasten mellom de to typer forvaltning kunne ikke vært større.»

Kommentarene fra Tax Justice Network er viktige å ta med seg, og siste ord er ikke sagt angående utnevninga av Nicolai Tangen til ny leder av Oljefondet. Det betyr at Norges Bank i realiteten godkjenner bruk av skatteparadiser. Det er svært alvorlig.

Her er en oppdatert uttalelse fra Tax Justice Network

Hva er Tax Justice Network – Norge?

Tax Justice Network - Norge jobber for global skatterettferd og 
er en uavhengig organisasjon som er en del av den internasjonale paraplyen Global Alliance for for Tax Justice.

TJN har blant sine medlemsorganisasjoner en rekke store fagforbund som Unio, Fagforbundet, Akademikerforbundet, Norsk Tjenestemannslag, Skatterevisorenes forening, Skatteetatens Landsforbund, samt andre organisasjoner som Kirkens Nødhjelp, Redd Barna, Norsk Folkehjelp, Attac, Mellomkirkelig råd, Fremtiden i våre hender, Spire, Changemaker, KFUK-KFUM Global  og For Velferdsstaten.

 Strømmestiftelsen er ikke med i Tax Justice.

Skrevet av

Øyvind Andresen

Jeg er 72 år, pensjonert lektor og fagbokforfatter. Tekstene er oftest skrevet etter samtaler og konsultasjoner med min kloke livsledsager Ingjerd. Du kan gjerne skrive kommentarer, men en minste betingelse er at du skriver under fullt navn.

Én kommentar til «Tax Justice Network: – Tangen har null troverdighet som leder av Oljefondet»

Det er stengt for kommentarer.