Støtte til Inga Marte Thorkildsen

 

Byrådsleder i Oslo Raymond Johansen har gitt beskjed om at Astrid Søgnen må gå av som utdanningsdirektør når hun fyller 67 år i november. Samtidig sier Inga Marte Torkildsen at hun forsetter som skolebyråd.

Jeg mener dette er positive nyheter. Astrid Søgnen har i hele sin karriere konsekvent gjort livet surt for lærerne. Da jeg som nyutdanna lærer i 1993, fikk jobb på Nesbru videregående skole i Asker, husker jeg møtet med skolebyråkraten Søgnen. Hun var da ass. utdanningssjef i Akershus. Hun hadde undertegna et skriv til skolene der hun hadde funnet ut at det var mulig å spare penger på lærernes såkalte “gangtid”. Det var den tida det tok for en lærer å gå fram og tilbake til klasserommet. Disse minuttene “spiste av” undervisningstida – og i løpet av ett år ville det utgjøre en ekstra ukes arbeid for lærerne!

Dette absurde forslaget gikk aldri i gjennom. Siden har hun med hard hand administrert testregimet i Oslo-skolen. Thorkildsen har tydeligvis gjort noen forsøk på å ta politisk kontroll over byråkratiet de ni månedene hun har vært skolebyråd. Hun har gjort feil, men det får meg ikke til å la være å støtte henne.

Det er sendt et varsel mot henne for trakassering av skoleledere. Lærer Simon Malkenes sier til Klassekampen 13/9  at varselet er et ledd i en maktkamp mellom politikere og byråkrater. 

Klassekampen skriver:

De alvorlige anklagene behandles nå av kommunens varslingsråd, men ikke alle kjøper at varslet handler om en byråd som ikke kan oppføre seg.

– Dette er det foreløpige høydepunktet i en lang maktkamp mellom politisk ledelse og direktørene i Utdanningsetaten, sier lektor Simon Malkenes.

– Utdanningsetaten har siden dag én motsatt seg å gjennomføre den nye politikken til det rødgrønne byrådet. Det har nå toppet seg i en direkte offentlig konflikt hvor arbeidsrettslige virkemidler brukes i maktkampen, sier Malkenes.

Byrådet har gjort altfor lite for å snu den negative utviklinga i Oslo-skolen med omfattende testing, fritt skolevalg og stykkprisfinansiering. Men Søgnes fall kan tyde på at det kan skje endringer.

Skrevet av

Øyvind Andresen

Jeg er 72 år, pensjonert lektor og fagbokforfatter. Tekstene er oftest skrevet etter samtaler og konsultasjoner med min kloke livsledsager Ingjerd. Du kan gjerne skrive kommentarer, men en minste betingelse er at du skriver under fullt navn.

3 kommentarer til «Støtte til Inga Marte Thorkildsen»

  1. Å, jeg er så enig i din oppfattelse av Astri Søgnen! Jeg jobba ikke så mange år i Oslo( 2001-2010)Men hennes “ånd” var meget merkbar. Er også enig i vurderinga av at nok mange i skolebyråkratiet ikke har støtta byrådskiftet. At Inga Marte både har temperament og sterk vilje kan nok også ha gjort konfliktene mer synlig. Jeg tror ikke det kommer noe ut av dette for hennes del. Blir spennende å følge med saken videre.

    1. Og det blir spennende å se om det skjer noen grunnleggende endring av skolen i Oslo som lenge var et slags fyrtårn for Høyre-skolen. Aftenposten oppsummerte i går: “Men etter tre år med rødgrønt byråd er mye også uendret. Prinsipper om mål- og resultatstyring ligger fast, og det gjør også stykkprisfinansiering og deler av testregimet – politikk mange på venstresiden er kritiske til.”

Det er stengt for kommentarer.