Nordmenn investerer mer og mer i Norge via skatteparadis

illustrasjon: https://www.communitytax.com/resource-center/tax-scams/offshore-tax-avoidance/

Statistisk Sentralbyrå  har nettopp publiserte en statistikk som viser direkteinvesteringer i Norge i 2019 med det ultimate eierlandet bak investeringene. Det viser at USA er øverst med nesten 20% mens Norge er nummer to med 13%. Det betyr at investeringer foretatt av norske eiere i Norge skjer via utenlandske stråselskaper. Dette tilsvarer 189 milliarder kr. i 2019.  Det er en økende tendens for året før var summen på 151 milliarder.

I en artikkel på ssb.no kommenterer Nicolay Frederik Svevnerud den tilsvarende statistikken for 2018. Han skriver blant annet:

«Norske direkteinvesteringer i Norge?

I fordelingen av inngående direkteinvesteringer etter ultimate eierland er også Norge godt representert. Figur 2 viser at 151 milliarder av direkteinvesteringene i Norge i 2018 var ultimat eid fra Norge, noe som tilsvarer nesten 12 prosent av de totale inngående direkteinvesteringene dette året.

Dette er investeringer som nordmenn gjør i Norge, men som gjøres gjennom selskaper i utlandet, via ett eller flere land på veien. Fenomenet går under navnet «Round-tripping» og handler i korthet om at penger flyttes til utenlandske selskaper før de reinvesteres i økonomien igjennom direkteinvesteringer. Denne typen investeringsmønster er gjerne økonomisk motiverer.»

Med andre ord: Nordmenn investerer mer og mer i Norge via skatteparadis. Dette er bare en av eksemplene på hvordan de rike sniker seg unna skattlegging. Hvem disse menneske er, er det vanskelig å få klarhet i. Det finnes ingen politisk vilje til å gjøre noe med det heller.

Kilde:: Gregar Berg-Rolness:  Overskuddsflytting – Aggressiv skatteplanlegging i den globale økonomien (Gyldendal forlag).  side 36

Skrevet av

Øyvind Andresen

Jeg er 72 år, pensjonert lektor og fagbokforfatter. Tekstene er oftest skrevet etter samtaler og konsultasjoner med min kloke livsledsager Ingjerd. Du kan gjerne skrive kommentarer, men en minste betingelse er at du skriver under fullt navn.

Én kommentar til «Nordmenn investerer mer og mer i Norge via skatteparadis»

Det er stengt for kommentarer.