Frp er ansvarlig for de høye strømprisene

foto: Øyvind Andresen

I Fædrelandsvennen 2/5 refseres det fra siste landsmøte i Frp. Der sier nestleder Solvik-Olsen «at det ikke er EU og ACER som har bestemt at Norge skal være «Europas batteri», men flertallet på Stortinget.» Han karakteriserer vedtakene om dette i Stortinget som dumme.

Men Frp har vært med på dumskapen; de har faktisk vært de dummeste av alle! Partiet beinflyr nå fra den politikken partiets egne energiministre satte i kraft, altså den politikken som har gitt skyhøye strømpriser her til lands.

Da Statnett sendte i 2013 en konsesjonssøknad om å få tilrettelegge for de to store sjøkablene Nord Link til Tyskland og North Sea Link til Storbritannia, var det daværende olje- og energiminister Tord Lien (FrP) som godkjente søknaden. Nå veit vi at disse kablene importerer de høye strømprisene til Norge.

Det er den samme Lien som vi nå husker først og fremst som energiministeren som ville ha mye høyere strømpriser her til lands. Sommeren 2015 skrev Liens statssekretær, Kåre Fostervold fra Frp, under en avtale med en rekke land (Tyskland og Frankrike, blant andre) som skal sikre at landene ikke regulerer sin krafteksport av hensyn til prisnivået.

I avtalen legges det sterk vekt på (We stress) at landene “ikke vil begrense grenseoverskridende handel med elektrisitet, heller ikke i tider med høye priser som reflekterer markedsknapphet, og vi vil følge EU-forskrifter om grensehandel med respekt for å sikre systemet.”

Tord Liens etterfølgere som energiministere: Terje Søviknes, Kjell-Børge Freiberg og Sylvi Listhaug var alle energiministre i Solberg-regjeringa fra Frp, og styrte stort sett norsk strømpolitikk fra 2013 til 2020.

“Norge må sikre full suverenitet over norske energiressurser”, vedtok partiet på sitt landmøtet. Dette er bra, men er uttrykk for en fullstendig snuoperasjon.  I første setning omskriver partiet sin historie: “Fremskrittspartiet har alltid vært opptatt å ivareta Norges suverenitet i forbindelse med forvaltningen av våre naturressurser”.

Men Frp har tvert i mot vært  pådrivere for å binde, og har bundet, Norge til det europeiske, markedsbestemte prisnivået på strøm. Det er dette som er sannheten om Frp og de høye strømprisene. Listhaug sier: «Det er vanlig folks tur til å bli flådd». Det er sant, men hun er medansvarlig for denne flåinga.

Kilde: Eva Nordlund i Nationen 29/4: «Frp tverrsnur i Acer – saken».

Innlegget er også publisert som leserbrev i Fædrelandsvennen i en litt annen versjon.

Les også:

Bløffen om Norge som det grønne batteriet for Europa

Energikriser oppstår ikke. De organiseres av kraftbransjen.

Skrevet av

Øyvind Andresen

Jeg er 72 år, pensjonert lektor og fagbokforfatter. Tekstene er oftest skrevet etter samtaler og konsultasjoner med min kloke livsledsager Ingjerd. Du kan gjerne skrive kommentarer, men en minste betingelse er at du skriver under fullt navn.