Overvåkingskapitalismens tidsalder

Presentasjon av Zuboffs bok/kortversjon  foto er fra hennes nettside: https://shoshanazuboff.com  Kronikk i Fædrelandsvennen 22/4 - 21

Den digitale revolusjonen kunne ha vært til velsignelse for menneskeheten om den ikke var kontrollert av et lite antall nådeløse og kyniske investorer, overvåkingskapitalistene. Shoshana Zuboff har skrevet en epokegjørende bok der hun avslører hvor farlig overvåkingskapitalismen er. Zuboff utvikler nye begreper for å forstå dette nye fenomenet og gjør oss bedre i stand til å møte trusselen mot det frie mennesket.

I 2019 kom hennes bok «Overvåkingskapitalens tidsalder» ut på norsk. Det hun kaller «overvåkingskapitalisme», er et nytt historisk fenomen som har vokst fram i vårt århundre, spesielt med Google og Facebook i spissen. Overvåkingskapitalismen er lik annen type kapitalisme på den måten at drivkraften er jakten på maksimal profitt. Men hennes konklusjon er at der industrikapitalismen på 1800 – tallet, har vist seg å være en trussel mot naturen, så er overvåkingskapitalismen en trussel mot selve menneskenaturen. Fortsett å lese Overvåkingskapitalismens tidsalder

Til forsvar for fellesfagene i videregående

Kronikk i Fædrelandsvennen 13/4   foto: Regjeringen.no

Skole – Norge har vært i opprør etter at statsminister Erna Solberg, kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby og barne- og familieminister Kjell Ingolf Robstad på en pressekonferanse dagen før påskeferien presenterte den mest omfattende reformen for videregående skole siden Reform 94. Reformen blir lagt fram i stortingsmeldinga «Fullføringsreformen – med åpne dører til verden og fremtiden». Målet er at ni av ti skal fullføre videregående innen 2030.

Det er flere fornuftige forslag i meldinga, men det overskyggende er at regjeringa tar et nytt skritt vekk fra den fellesskapsskolen som har som mål å gi alle elevene grunnleggende basiskunnskaper for å kunne orientere seg i verden. Fortsett å lese Til forsvar for fellesfagene i videregående

Shoshana Zuboff: «Overvåkingskapitalismens tidsalder» – en presentasjon

Den digitale revolusjonen kunne ha vært til velsignelse for menneskeheten om den ikke var kontrollert av et lite antall nådeløse og kyniske investorer, overvåkingskapitalistene. Shoshana Zuboff (bildet) har skrevet en epokegjørende bok der hun avslører hvor farlig overvåkingskapitalismen er. Zuboff utvikler nye begreper for å forstå dette nye fenomenet og gjør oss bedre i stand til å møte trusselen mot det frie mennesket.

Overvåkingskapitalismen er lik annen type kapitalisme på den måten at drivkraften er jakten på maksimal profitt. Men hennes konklusjon er at der industrikapitalismen på 1800 – tallet, har vist seg å være en trussel mot naturen, så er overvåkingskapitalismen en trussel mot selve menneskenaturen. Fortsett å lese Shoshana Zuboff: «Overvåkingskapitalismens tidsalder» – en presentasjon

På skolemuseet

Bildet viser Lektor Andresen på leiting etter Kabul blant rullekartene på Vågsbygd videregående skole. Rullekartene er for lengst montert ned og plassert i montere på Det store skolemuseet.

Den samme veien har det gått med Lektor Andresen, og det kan ha sine fordeler. Nå ryddes det plass på museet til irrelevante og utdøende fag som historie, geografi, samfunnsfag, religion og naturfag. Norge er igjen foregangsnasjon og går som første kulturnasjon i verden i spissen for å bytte ut dette gamle rukkelet med «framtidsfaget».

Høyre og Venstre fossror

Høyre og Venstre har i helga møtt en storm når de vil fjerne nesten alle fellesfagene i videregående skole.  Kunnskapsminister Guri Melby avslørte  tankegangen bak den såkalte Fullføringsreformen i  svaret hun ga da VG spurte : «Hva med fag som historie, religion, samfunnsfag, naturfag og geografi?».  Melby: «Dette er eksempler på mindre fag som vi vurderer som nyttige hver for seg, men vi vil heller prioritere fag som er nyttige for alle å ha med seg. I det vi kaller et tilpasset, mer fremtidsrettet fag løfter vi frem demokrati-aspektet som et fag alle vil ha nytte av å få med seg. Vi bør ta mer hensyn til hva elevene selv prioriterer»

Hun beklager ikke innholdet i det hun sa, men bare at hun formulerte seg klønete. Men dette står svart på hvitt i den Stortingsmeldinga som hele Regjeringa har stilt seg bak:

 «Som utgangspunkt mener regjeringen at alle elever skal ha en variant av matematikk, engelsk, norsk og et nytt fag som ivaretar andre sentrale sider ved formålet til opplæringen, som uttrykt i formålsparagrafen.» (….) «Fag som i dag er fellesfag, med relativt lavt timetall vil da ikke være fellesfag, men vil kunne bli sentrale programfag, med flere timer og mer rom for fordypning.» (pkt 5.2.1)

Dette siste dreier seg altså om fagene historie, religion, samfunnsfag, naturfag, geografi, kroppsøving og fremmedspråk som i dag er obligatoriske og skal omdannes til programfag som elevene står fritt til å velge. Eller velge bort.

Alt skal kjøres i gjennom i et vanvittig tempo. Her er det ikke snakk om eller  lagt vekt på  «demokrati- aspektet» fra Melbys side.

VG skriver i samme artikkel:

«Hennes [altså Melbys] mål er at den nye videregående-reformen blir vedtatt av Stortinget i vårsesjonen i år, at den kommer inn på statsbudsjettet for neste år, og dermed kan tre i kraft fra skolestart høsten 2022.»

«Kunnskapspartiet» Høyre og «skolepartiet» Venstre står avkledd tilbake. Og hva med KrF som også vil fjerne religion som obligatorisk fag?

Rasering av fellesfagene i videregående

Kunnskapsminister Guri Melby og statsminister Erna Solberg presenterer den nye reformen for videregående. Familieminister Kjell Ingolf Robstad gjemmer seg litt beklemt i bakgrunnen. foto: regjeringen,no

I løpet av en politiske prosess på tre måneder tar Regjeringa sikte på å utradere fellesfagene i videregående skole. Det dreier seg om de fem klassiske fagene historie, religion, geografi, samfunnsfag og naturfag samt kroppsøving og annet fremmedspråk. Bare norsk, matematikk og engelsk skal være obligatoriske fellesfag.

På en pressekonferanse dagen før påskeferien presenterte statsminister Erna Solberg  og kunnskapsminister Guri Melby den mest omfattende reformen for videregående skole siden Reform 94. Det blir lagt fram i  stortingsmeldinga «Fullføringsreformen – med åpne dører til verden og fremtiden». Målet er at ni av ti skal fullføre videregående innen 2030. Det er flere fornuftige forslag i meldinga, men det overskyggende er at Regjeringa tar et endelig farvel med fellesskapsskolen som hadde som mål å gi alle elevene grunnleggende basiskunnskaper for å kunne orientere seg i verden. Fortsett å lese Rasering av fellesfagene i videregående

– Internett vil forsvinne

Først publisert i Argument Agder. Illustrasjon: Artificial Intelligence Machine learning network (Thinkstock)

På et debattmøte i Davos i Sveits i 2015 i regi av rikmannsklubben World Economic Forum, tok tidligere konsernsjef i Google, Eric Schmidt, ordet og sjokkerte publikum ved å spå Internettets snarlige undergang. Han nølte ikke ved å hevde at  «det vil være umåtelig mange IP – adresser (…) så mange enheter, sensorer, bærbare ting, interaktive ting at man ikke en gang vil merke det. Det vil være rundt oss overalt. Forstill dere å gå inn i et rom som reagerer dynamisk». 

Det er ikke Internettets opphør Schmidt siktet til, men heller en utvikling av «tingenes internett» som gjør at vi vil leve under en allestedsnærværende databehandling. Internettet vil være så ubemerket som lufta vi puster inn. Men mens lufta vi puster inn, er livgivende, vil den totale overvåkinga være en dødelig trussel mot det frie mennesket. Fortsett å lese – Internett vil forsvinne

Kjell Ingolf Robstad må halde på dialekta si!

Kjell Ingolf Robstad foto: Astrid Waller, regjeringen.no
Først publisert på Argument Agder

Den nyleg avgåtte sjefen for Utlendingsnemnda (UNE), Ingunn-Sofie Aursnes, har vekt oppsikt fordi ho meiner at dialektbruken her i landet er spesielt krevjande for innvandrarar. Ho har særleg framhevd dialekta til statsråd Kjell Ingolf Ropstad frå Evje som vanskeleg å forstå. No seier Robstad sjølv at talemålet hans er ein del av identiteten hans.

I Noreg har dialektene ein høg status. Vi kan seie at dette er ein norsk verdi. Vi har ikkje noko normalisert talemål i Noreg slik dei har i nabolanda våre. Det har sjølvsagt samanheng med den spesielle norske språkhistoria med to jamstelte skriftspråk. Eit av dei, nynorsk, er jo tufta på norske dialektar. Fortsett å lese Kjell Ingolf Robstad må halde på dialekta si!

Facebook stjeler ditt privatliv

Illustrasjon: Shutterstock  Først publisert i Argument Agder

Visste du at Facebook samler alle data om ditt privatliv og legger det inn i en skjult database som heter «Hive» der dataene blir analysert og solgt videre til høystbydende? 

Mange har glede av Facebook, både til privat og offentlig kommunikasjon. Det er ikke minst et viktig medium for politiske aktivister. Det er gratis. Men det er lett å glemme at Facebook har en skjult side: De gjemmer dine personlige data i en database der du aldri får innsyn.

Fortsett å lese Facebook stjeler ditt privatliv

Eiendomsskatt til besvær

Illustrasjon: Hamarøy kommune Først publisert i Argument Agder

Mange i Søgne har fått fordoblet eiendomsskatten i år sammenliknet med i fjor. Det er en følge av kommunesammenslåinga og omtakseringene av eiendommene som ble foretatt i 2020. Søgne hadde tidligere et bunnfradrag på 900 000 kr. som nå er fjernet. Songdalen hadde et bunnfradrag på 300 000 før sammenslåinga.   Fortsett å lese Eiendomsskatt til besvær