Clintons plan om å ødelegge Syria

 

Leserinnlegg i Fædrelandsvennen 15. juni 2016 

Det er nå kommet nye avsløringer fra Hillary Clintons private e-postserver at hun som utenriksminister i USA i 2012 arbeidet for regimeskifte i Syria for å tjene interessene til Israel og USA.  Det dreier seg om en e-post som har dokumentnummer C05794498, og som nå ligger åpent tilgjengelig på nettet, utstedt av US State Department.  Det framgår at Clinton ville hjelpe Israel mot Iran ved å styrte det iranvennlige styret i Syria. 

I e-posten heter det blant annet:

Opprøret i Syria har nå vart mer enn ett år. Opposisjonen forsvinner ikke, heller ikke regimet kommer til å akseptere en diplomatisk løsning fra utsida. Med fare for livet til hans og hans familie, kan trusselen om makt endre Syrias diktator Bashar Assads sinnelag. Washington burde starte med å uttrykke sin vilje til å arbeide med regionale allierte som Tyrkia, Saudi-Arabia og Qatar til å organisere, trene og bevæpne syriske opprørsstyrker.

Det foreligger i dag overbevisende dokumentasjon på at disse opprørsgruppene som USAs allierte har støttet, er islamske jihadister. Dette la grunnlaget for framveksten av Den islamske staten og strømmen av flyktninger.

Clinton gjør det klart i e-posten at det ikke har noen hensikt å operere gjennom FNs sikkerhetsråd, fordi Russland ville nedlegge veto. Videre framgår det av e-posten følgende:

Seier kan ikke komme raskt eller lett, men den vil komme. Og gevinsten vil være betydelig. Iran ville være strategisk isolert, ute av stand til å utøve sin innflytelse i Midtøsten. Den nye regimet i Syria vil se USA som en venn, ikke en fiende.

USAs eneste hensikt i Syria har altså hele tida vært å fremme sine og Israels interesser og styrte Assad for enhver pris, i allianse med islamske terrorister. Clinton burde ikke vært presidentkandidat, hun burde blitt stilt for krigsforbryterdomstol.

Norge har fulgt USAs plan i alt og ett, ved blant annet enstemmig vedtak i Stortinget om sanksjoner mot Assad-regimet som rammer helt vanlige mennesker i Syria, og ved nå i mai å vedta å sende 60 militære instruktører som skal lære opp opprørsstyrker som offisielt skal slåss mot IS. Assad-regimet som representerer Syria i FN, har protestert mot Norges innblanding i borgerkrigen. Dette bryter mot folkeretten – og ingen vet egentlig hvem disse gruppene er og hvem de til slutt vil alliere seg med og mot.

Kilde:

Se også:

Norges ansvar for Syria-krisa

og

Tyrkias støtte til IS

 

 

 

Skrevet av

Øyvind Andresen

Jeg er 72 år, pensjonert lektor og fagbokforfatter. Tekstene er oftest skrevet etter samtaler og konsultasjoner med min kloke livsledsager Ingjerd. Du kan gjerne skrive kommentarer, men en minste betingelse er at du skriver under fullt navn.

3 kommentarer til «Clintons plan om å ødelegge Syria»

Det er stengt for kommentarer.