Clintons plan om å ødelegge Syria

 

Leserinnlegg i Fædrelandsvennen 15. juni 2016 

Det er nå kommet nye avsløringer fra Hillary Clintons private e-postserver at hun som utenriksminister i USA i 2012 arbeidet for regimeskifte i Syria for å tjene interessene til Israel og USA.  Det dreier seg om en e-post som har dokumentnummer C05794498, og som nå ligger åpent tilgjengelig på nettet, utstedt av US State Department.  Det framgår at Clinton ville hjelpe Israel mot Iran ved å styrte det iranvennlige styret i Syria.  Fortsett å lese Clintons plan om å ødelegge Syria

Utnevnelsen av en ekstremist

 

Israels nye forsvarsminister ville bombe Aswan-dammen

Avigdor Lieberman er utnevnt til ny forsvarsminister i Israel. Han var tidligere utenriksminister i perioden 2009 til 2015. Han er ultranasjonalist og ekstremist.

Lieberman vil tvangsflytte alle palestinerne som bor i Israel (ca. 20% av befolkningen) til Vestbredden. Illojale israelske palestinere må halshogges med øks. Han vil framskynde rivning av palestinske hus. Fortsett å lese Utnevnelsen av en ekstremist

Spekulasjonene mot de norske skoger

 Edvard Munch: Den gule tømmerstokken

Norske Skog er i dag et multinasjonalt konsern, en av verdens største papirprodusenter med fabrikker i seks land med 2600 ansatte globalt. I Norge eier de papirfabrikken i Skogn (ca 370 ansatte) og tradisjonelle Saugbruks i Halden (ca 520 ansatte).

Men begrepet «norske skog» gir også  assosiasjoner til dype norske granskoger, ikke minst til Tarjei Vessas` dikt «Snø og granskog», her i utdrag:

Fortsett å lese Spekulasjonene mot de norske skoger

Økonomiens masseødeleggelsesvåpen

Kristiansand kommune har sagt JA TAKK til en giftig kilde, slik den forurensa badeanstalten i Ibsens drama «En folkefiende» var et symbol på et samfunn bygd på løgn.

Flertallet av politikerne i Kristiansand godtar nemlig at kommunen får almisser fra hedgefondet AKO Capital som opererer fra Ugland House, George Town på Cayman Islands, et av de verste skatteparadisene på jorda når det gjelder hemmelighold. Men dermed aksepterer de et system som fremmer internasjonal kriminalitet selv om AKO Capitals virksomhet i seg selv skulle være lovlig.

Fortsett å lese Økonomiens masseødeleggelsesvåpen

Dekkoperasjon av AKO Capital

I en kronikk 30/4 viser jeg hvordan Strømmestiftelsen mottar penger fra hedgefondet AKO Capital som opererer med flere selskaper i skatteparadiset Caymanøyene Jeg får tilsvar samme dag fra fondsforvalter Nicolai Tangen, styremedlem Henrik Syse og generalsekretær i Strømmestiftelsen Øyvind Aadland.

De påstår at jeg fremmer «insinuasjoner», «feilaktige påstander» og «faktafeil». Men ikke med ett konkret eksempel kan de vise til feil i min kronikk. Tvert imot driver de med en dekkoperasjon. Fortsett å lese Dekkoperasjon av AKO Capital

Søndagsskolelærer Syse på veg til Paradiset

Nobelkomitémedlem Henrik Syse er oppført som “director”  i fire hedgefond, adressert i Ugland House, “Skammens hus”, i skatteparadiset Caymans Islands. Disse fire hedgefondene – eller gribbefondene – heter AKO Fund LTD, AKO Partners L.P. , AKO European Long- Only Fund LTD og AKO European Long- Only Fund Partners L.P.

Felles for disse fondene er at de har en minimumsinvestering  på 1 million dollar, og de nekter å oppføre detaljer om sine aktiva. Syse blir oppført som direktør i alle disse fonden  sammen med blant annet fondsforvalter og milliardær Nicolai Tangen. Fortsett å lese Søndagsskolelærer Syse på veg til Paradiset

Strømmestiftelsen får penger fra skatteparadis

Kronikk i Fædrelandsvennen 30/4 2016.

Fondsforvalter og kunstsamler Nicolai Tangen har donert vel 6, 8 millioner kroner til Strømmestiftelsen, skriver Fædrelandsvennen 19/4.  Tangen har også opprettet AKO Foundation, en veldedig stiftelse som skal  støtte utdanning, kunst og lokale prosjekter. Men hvor kommer Tangens rikdom fra? Og hva med filosof og Nobelkomitémedlem Henrik Syse, moralens vokter, hvor står han i denne sammenhengen? Fortsett å lese Strømmestiftelsen får penger fra skatteparadis

Antikommunisme på norsk

I forbindelse med lanseringa av sin nye essaysamling Etter i saumane: Kultur og politikk i arbeiderklassens hundreår, blir forfatter Kjartan Fløgstad intervjuet i Dagsavisen. Her angriper han professor Bernt Hagtvet og «Nettverk for studier av totalitarisme og demokrati» ved Universitetet i Oslo.

Dette nettverket står bak en rekke bokutgivelser der de kort sagt bygger på et universelt dogme om at kommunisme, fascisme og nazisme er uttrykk for den samme tendensen, nemlig en voldelig «totalitarisme».

Fløgstad kaller nettverket for tankepoliti. Han sier til Dagsavisen:

Hagtvet og dette nettverket har hatt en destruktiv virkning på den offentlige samtalen om klassekamp, frigjøring og folkestyre. De demoniserer sine motstandere gjennom ukontrollerbare begrep som «det totalitære»

Typisk nok vil ikke Hagtvet møte Fløgstad i åpen debatt, men svarer:

Jeg betrakter Kjartan Fløgstad som en ren klovn i politiske og historiske spørsmål.

Fløgstad svarer da, som en diktarhøvding med rot i gammel sagatradisjon:

Jeg trodde [Bernt Hagtvet] bare kunne ett ord; «Totalitær» Men det viser seg at han kan to: «Klovn». Det er en stor forbedring.

Fortsett å lese Antikommunisme på norsk

Fra godhetstyranniets ekkokammer

Jeg har offentlig i to innlegg stilt noen kritiske spørsmål om Rødts og den øvrige liberale venstresidas flyktninge- og innvandringspolitikk. Jeg er blitt møtt med hersketeknikker fra godhetstyranniet i Rødt som jeg aldri har møtt i andre sammenhenger tidligere i mitt lange liv som politisk aktivist. Her er min historie: Fortsett å lese Fra godhetstyranniets ekkokammer