Advarsler fra finans-kapitalismens kommandohøyder

Kapitalismen har sine bisarre sider. Når aksjekursene er på topp og den såkalte “fryktindeksen” er på det laveste, er ikke dette et tegn på en sunn økonomi. Tvert imot er det er et kritisk øyeblikk.

Slik tolker i alle fall to av verdens mektigste fondsforvaltere situasjonen. Begge spår kollaps på sikt. Den ene er den amerikanske hedgefondsforvalteren Ray Dalio og den andre svenske Thomas von Koch, sjef i Skandinavias største oppkjøpsfond EQT.

Det er Dagens Næringsliv som har skrevet om disse den siste uka.

“Men nedturen kommer – og når den gjør det, blir den opprivende”.

DN skriver:

Lederen for verdens største hedgefond  Ray Dalio, skriver i et innlegg på sin Linkedin-profil at den globale økonomien er på sitt beste eller nær sitt beste noensinne. Han ser få store risikoelementer i løpet av de neste to årene. Men verdensøkonomien bygger opp til storm, tror hedgefondlegenden.

Vi frykter omfanget av nedturen som omsider kommer, når den omsider kommer, trolig vil skape langt større sosial og politisk konflikt enn den vi har i dag, skriver Dalio.

Han forklarer spådommen i fire punkter:

 1. Økonomien er nå på sitt beste eller nær sitt beste, og vi ser ingen store økonomiske risikoer de neste to årene. Det er betydelige langsiktige problemer som sannsynligvis vil presse økonomien.
 2. Han peker på problemer som begrensede muligheter for sentralbankene å stimulere økonomien, høy gjeld og et høyt antall av såkalte CDO’er. Norges Banks beskriver CDO som et gjeldsinstrument med sikkerhet i en underliggende portefølje av en eller flere typer verdipapirer, lån eller andre aktiva. Disse verdipapirene ble utviklet av amerikansk investeringsbanker og fikk stor oppmerksomhet under finanskrisen i USA i 2008.
 3. Sosiale og politiske konflikter er nær sitt verste de siste tiårene.
 4. Konflikter blir verre når økonomier svekkes.

Dalio frykter konfliktene som vil utløses når økonomien får sin neste nedtur.

 “La oss være ærlige”

Thomas von Koch sier i et intervju med Bloomberg følgende (DN 8/5):

– Stormen kommer, varsler Thomas von Koch, som skal ha spådd riktig både om brexit og Trumps seier i presidentvalget, har vært EQT-sjef siden 2014, men har jobbet i selskapet siden 1994.

Ifølge von Koch er markedet på vei mot et stort sjokk der de fleste typer eiendeler vil bli rammet, og der det blir vanskelig å beskytte sine investeringer.

Som forklaring viser han til økende politisk uro i verden og at sentralbankene i USA, Japan og EU på et tidspunkt må redusere sine balanser, noe som «vil suge» penger ut av verdens største økonomier

– Det er en tornadovarsel og vi befinner oss på prærien i Midtvesten. Vi må bare forberede oss for når den treffer oss, sier han til Bloomberg.

EQT-sjefen sier investorene må begynne å nedjustere forventningene sine.

– La oss være ærlige, forventet avkastning må kuttes. Det er en overdreven stor kapitalinngang i vår bransje.

Men hvis det kommer en smell i aksjemarkedet så sier von Koch at overfloden av kapital kan fordampe i løpet av en måned.

– Vi er på et veldig urolig sted, og ingen har egentlig tatt hensyn til det når det gjelder prising av eiendeler. Det er ikke noe annet enn en «bonanza», sier Thomas von Koch til Bloomberg.

Ute av kontroll

Dette er to reaksjoner som er i overensstemmelse med en rekke andre advarsler fra økonomer som kjenner systemet innenfra, og som jeg har referert  tidligere på bloggen min.

Sammenfattende peker de på problemene med den enorme gjelda i verden. Dalio peker spesielt på den omfattende bruken av CDOer. Disse “strukturerte lånepakkene”, kalt såkalte Collateralized Debt Obligations (CDO-er), var som gift for økonomien. Det samme var alle hedgefondene spekulasjoner før krisa.

Andre vektlegger sentralbankenes heftige pengetrykking som også er et forsøk på å skape verdier ut av  tomme lufta.

Aksjekursene er nå frikobla fra “realøkonomien”, den reelle produksjonen av varer og tjenester.

I Joris Luyendijks bok om arbeidsforholdene i City of London “Svømme med haier” forteller en av hans anonyme intervjuobjekter som driver med høyfrekvenshandel, at han ikke har noen kontakt med sine kunder:

Hver dag kjøpte og solgte datamaskinen hans automatisk en og samme aksje, ti tusen ganger og ofte bare med noen millisekunder mellom kjøp og salg (side 107)

Over hele kloden kjøper og selger datamaskiner aksjer i løpet av mikrosekunder. Dette skjer også med derivater, valuta, råvarepriser osv.

Dr. Frankenstein lagde et monster han mista kontrollen over, ifølge Mary Shelleys roman fra 1818. Mange tenker at dette er et bildet på vår tid.

De underliggende, uløselige problemene i kapitalismen gjør seg altså følgende utslag: Når varsellampene (“fryktindeksen”) ikke blinker og kursene går skyhøye, så kan økonomien stå foran stupet. Slik var det før aksjekrakket på Wall Street i 1929. Og det var før oppfinnelsen av derivater og datamaskiner. Så  i dag har Fankensteinmonstret digitalisert seg og kopiert seg opp i det uendelige.

Se også:

Kolosser på leirføtter

– Det her er verdenshistoriens største finansielle eksperiment

“Spår total kollaps av hele pengesystemet i verden”

Euroens skaper: – En stor feil

Skrevet av

Øyvind Andresen

Jeg er 72 år, pensjonert lektor og fagbokforfatter. Tekstene er oftest skrevet etter samtaler og konsultasjoner med min kloke livsledsager Ingjerd. Du kan gjerne skrive kommentarer, men en minste betingelse er at du skriver under fullt navn.

4 kommentarer til «Advarsler fra finans-kapitalismens kommandohøyder»

 1. Hei.
  Fikk nylig et tips om noe som var skrevet på facebook, og de som skrev mente at det kunne bety at bankene sikret seg så de kunne ta penger som ikke var sedler og mynter, men kun siffer på en konto, ved en krise.

  Vet du hva disse nye reglene kan bety?
  Hva vil du si om “bail in” ? Hva ligger i det?
  De kom for ca et halvt år siden.

  Det står :

  “Til Finansdepartementet

  Banklovkommisjonen legger med dette frem sin Utredning nr. 30, NOU 2016: 23 Innskuddsgaranti og krisehåndtering i banksektoren. Utredningen er del av kommisjonens arbeid med modernisering og samordning av lovgivningen på finansområdet tilpasset relevante EU-direktiver. Lovutkastet i utredningen er tilpasset de krav til nasjonale lovregler som følger av EUs nye direktiver om innskuddsgarantiordninger 2014/49/EU og om myndighetsstyrt krisehåndtering av foretak i banksektoren 2014/59/EU, og legger således til rette for norsk gjennomføring av disse”

  “Det vesentlige nye er 1) reglene om beredskaps- og krisetiltaksplaner, 2) regler om nedskrivning eller konvertering til egenkapital av ansvarlig kapital og vanlige fordringer («bail-in»), og 3) etablering av et nasjonalt krisefond. ”

  Les mer:
  https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2016-23/id2517190/

Det er stengt for kommentarer.