Kart: Aftenposten

Tyrkias støtte til IS

Tyrkias støtte til IS

Det er  et ubehagelig faktum at Norges allierte Tyrkia er den fremste støttespilleren til Den islamske staten i Syria og Irak (IS) sammen med Saudi-Arabia og Qatar. Det har ikke vært noen vilje i NATO til å stoppe dette.

Salg av olje fra IS

Mer effektivt enn å bombe IS ville være å strupe terrororganisasjonens enorme inntektskilder ved illegalt oljesalg. Men det er et viktig hinder: Tyrkia formidler denne olja videre til markedene i verden.

Flere uavhengige kilder peker på at oljetransporten går med kilometerlange koloner med lastebiler fra de irakske og syriske oljefeltene gjennom Tyrkia til oljeraffineriet i havnebyen Ceylan ved Middelhavet. Havna er eid av den tyrkiske regjeringen.

Erdogans familie er innblandet

Bilal Erdogan, sønnen til Tyrkias mektige president Recep Erdogan, er medeier av BMZ-gruppen, et større rederi, som frakter den stjålne oljen videre, ifølge flere kilder. Rederiet har bestilt flere nye tankere den siste måneden. I fjorten måneder har USA unngått å bombe oljetransportene til tross for at flyene til USA har base nær Ceylan.

Erdogans svigersønn, forretningsmannen Berat Albayrak, ble for øvrig utnevnt til ny energiminister den dagen Tyrkia skøyt ned et russisk fly.

Den porøse grensa mellom Syria og Tyrkia

Tyrkia har en over 80 mil felles grense mot Syria. Mesteparten av denne grensa blir kontrollert av den kurdiske geriljaen YPG som har erobra områdene fra IS. (Se kartet over). Disse kurdiske områdene er blitt bombet fra tyrkiske bombefly.

Den del av grensa der kurderne ikke har kontroll, utgjør ca. 10 mil. Her foregår en omfattende transport av olje, våpen og hellige krigere mellom Tyrkia og Syria. Tyrkias etterretningsorganisasjon MIT har sørga for at 2000 lastebillass med våpen er fraktet til jihadistene i Syria, ifølge en artikkel av den amerikanske journalisten Rick Sterling.

Sterling skriver videre blant annet dette:

Den politiske og militære hovedkvarteret for de væpnede opprørsgruppene i Syria ligger i Tyrkia der mange av deres politiske ledere bor.

Tyrkia har nettopp forsterka samarbeidet med Qatar og Saudi-Arabia for å forsyne opprørerne med avanserte våpen.

IS får en stadig strøm av rekrutter via Tyrkia.

Tyrkia har sørga for at IS har fått en rekke råvarer for å lage bomber som er tenkt brukt i Syria.

Ny forskningsrapport bekrefter det nære forholdet mellom IS og Tyrkia

I en fersk forskningsrapport fra Colombia University, Instituttet for studier av menneskerettigheter, har forskeren David L. Philips tatt for seg forholdet mellom Tyrkia og IS. Rapporten dekker alle former for støtte, fra direkte militær støtte til transport, logistikk, behandling av sårede IS-soldater, salg av olje og trening av rekrutter. Rapporten bekrefter altså det Strerling skriver i den overnevnte artikkelen.

Konklusjonen må bli at i realiteten er IS det militære redskapet som fremmer Saudi-Arabias, Qatars og Tyrkias interesser i Irak, Syria – og Libya der IS også har etablert seg.

NATOs og Norges ansvar

NATO og EU har støtta Tyrkia politisk og økonomisk.  Vestens har inntil nå sett på som et overordnet mål å  bli kvitt Assad, og da har de gjerne alliert seg med jihadister (hellige islamske krigere) ut fra tankegangen om at min fiendes fiender er mine venner.

NATO har også alliert seg med kongefamiliene i Saudi-Arabia og Qatar som står for den samme retninga innafor islam som IS, wahhabismen. Norge selger blant våpen til halshoggerregimet i Saudi-Arabia. Statseide Kongberg Defence Systems har eget kontor i Rijhad.

Artikkelen er skrevet sammen med Ingjerd Skagestad

Les også:

Andre kilder:

Skrevet av

Øyvind Andresen

Jeg er 72 år, pensjonert lektor og fagbokforfatter. Tekstene er oftest skrevet etter samtaler og konsultasjoner med min kloke livsledsager Ingjerd. Du kan gjerne skrive kommentarer, men en minste betingelse er at du skriver under fullt navn.

3 kommentarer til «Tyrkias støtte til IS»

Det er stengt for kommentarer.