– Et barn som dør av sult, er et myrdet barn

Christian Krohg: Kampen for tilværelsen (1889) 

Kronikk i Fædrelandsvennen 23/10, noe bearbeidet.

En ny FN rapport registrerer at 815 millioner mennesker var kronisk underernært i 2016 mot 777 millioner året før. Av disse bor 489 millioner, 60 prosent, i land som er ramma av krig eller borgerkrig.

Rapportens forord sier at ikke bare har antall konflikter steget dramatisk i løpet av det siste tiåret, de har også «blitt mer komplekse og ugjennomtrengelige av natur.» Ekstreme klimahendelser har ført til kraftige økninger i matusikkerhet i Afrika sør for Sahara, samt Sørvest-Asia og Sørøst-Asia.

Likevel er det grunn til å stille flere spørsmål til rapporten. Er krig og naturkatastrofer  de grunnleggende årsakene til under- og feilernæring i verden? Og hvor pålitelige er tallene? Fortsett å lese – Et barn som dør av sult, er et myrdet barn

Økt motstand mot glyfosat

Glyfosat er det aktive kjemiske stoffet i Monsantos varemerke Roundup som er verdens mest solgte ugressmiddel.

FNs helseorganisasjon WHO kategorisert i 2015 glyfosat som «sannsynlig kreftfremkallende».   California satte i juli i år glyfosat på en liste over kreftfremkallende stoffer.

Det er økende motstand mot glyfosat over hele verden, men i Norge opptrer Mattilsynet som et avskrivningsbyrå av Monsantos lobbyavdeling. Fortsett å lese Økt motstand mot glyfosat

Nye milliardutbetalinger til spekulantene i Norske Skog

Som forventa tar nå  kreditorene formelt  over kontrollen over den kriserammede Norske Skog og selskapets sju papirfabrikker. Det dreier seg om investeringsselskapene Blackstone og dets datterselskapet Cyrus Capital samt Oceanwood Capital, Santos Capital og Blue Bay Capital.

Investor Christen Sveaas kom inn som storaksjonær og styreleder for noen uker siden. Men aksjeeierne er spilt helt ut over sidelinja og sitter igjen med verdiløse aksjer.

Bare fire måneder etter at Sven Ombudstvedt plutselig trakk seg som konsernsjef etter å ha solgt ut alle sine aksjer, er  han tilbake som representant for kreditorene. Han har fortsatt etterlønn fra selskapet.
Fortsett å lese Nye milliardutbetalinger til spekulantene i Norske Skog

Ikke bare ulven som truer norsk sau

Steigarsau er kritisk trua.  foto: Anna Rehnberg / NIBIO bildearkiv

Globalisering truer mange norske husdyrarter. Aftenposten Viten har publisert en artikkel under tittelen «28 av 38 norske husdyrraser er truet». Blant disse er telemarkfe, fjordhest, kystgeit og steigarsau.

Rasene forsvinner på grunn av ensretting av internasjonal husdyravl og stor internasjonal handel med husdyrgenetikk som f.eks. frossen sæd. Fortsett å lese Ikke bare ulven som truer norsk sau

Støre og pengegaloppen

Sigmundur Davíð Gunnlaugsson måtte trekke seg som islandsk statsminister i 2016 da det ble avslørt at han hadde investert i selskapet Wintris som var registrert i skatteparadiset De britiske jomfruøyene. Dette selskapet hadde tjent stort på den islandske finanskrisa.

Men er Støres sak noe bedre? Hadde Støre vært en vanlig kapitalist, hadde knapt noen stilt spørsmål ved hans investeringer. Men som statsministerkandidat og leder for Arbeiderpartiet, blir alle avsløringene pinlige.  Dette innser Støre ettersom han kvitter seg med investeringene etter hvert som avisene skriver om dem.    Fortsett å lese Støre og pengegaloppen

Folk flest bor i India

En indisk bonde går gjennom inntørkede jorder ved utkanten av Jammu.  Foto: Channi  Anand

I India bor det nesten dobbelt så mange mennesker som i Europa. Landet har siden årtusenskiftet hatt en enorm økonomisk vekst med enorme sosiale og miljømessige konsekvenser. De fleste indere lever fortsatt under elendige forhold.

«India bruker så lite som 1,7 prosent av brutto nasjonalprodukt på velferdsprogrammer for landets fattigste innbyggere. Og i et land med matoverskudd er 44 prosent av alle barn underernærte – mer enn dobbelt så mange som i Afrika sør for Sahara», skriver Alf Gunvald Nilsen, førsteamanuensis ved Universitetet i Agder med India som spesialfelt, i Klassekampen 10/8 i år. Fortsett å lese Folk flest bor i India

Arundhati Roy kommer til Norge

Det er en begivenhet at den indiske forfatteren og aktivisten Arundhati Roy kommer til Norge i midten av september i forbindelse med lanseringa av hennes andre roman «Ministeriet for den høyeste lykke». Det er tjue år siden lanseringa av hennes debutroman «Guden for de små ting» som vant Bookerprisen, ble oversatt til 42 språk og ble solgt i åtte millioner eksemplarer verden over.

Roy er en kjempende intellektuell som med fare for liv og helse, tar stilling for de undertrykte indiske massene. De siste tjue årene har hun reist rundt i India, deltatt på demonstrasjoner, holdt appeller og skrevet en rekke politiske essay som er rasende innlegg for sosial rettferdighet. Fortsett å lese Arundhati Roy kommer til Norge

Hvorfor har Arbeiderpartiet problemer?

Bilde: Valgkamputspill: Støre i «den røde sofaen» med Gro Harlem Brundtland og Anne Grosvold.  Foto: Audun BraastadNTB SCANPIX

Arbeiderpartiets problemer er dyptpløyende. Partiet er ikke lenger sosialdemokratisk, men nyliberalistisk lik mange av deres søsterpartier i Europa som har utspilt sin historiske rolle. I Nederland, Hellas og Frankrike er disse partiene redusert til minipartier.

Problemet for Ap er at deres velgere ikke er nyliberalister. Partiet hadde derfor vært tjent med å ha en leder og statsministerkandidat som i framtoning og retorikk klarte å kamuflere partiets egentlige kjerne. Men det har de ikke.

Jonas Gahr Støre er selve legemliggjørelsen av en nyliberalistisk politiker, og han prøver knapt nok å skjule det.   Fortsett å lese Hvorfor har Arbeiderpartiet problemer?

Hvem felte Norske Skog?

Kronikken i Klassekampen 10/8 er et sammendrag av det jeg tidligere har skrevet om krisa i Norske Skog på denne bloggen.

Bildet viser Blackstones toppsjef Stephen Schwarzman

Papirprodusenten Norske Skogs utvikling er lærestykket om hvordan et solid konsern med røtter i de norske skoger, tar skrittet ut i den store verden for å ete seg feit, for til slutt å ende opp som gjeldtynga slaktoffer for internasjonal finanskapital.

Selskapet ble etablert i 1962 som Nordenfjeldske Treforedling, i hovedsak eid av norske skogeiere. Etter hvert ble det dominerende i treforedling i Norge der de blant annet eide de nå nedlagte papirfabrikkene Union i Skien og Follum ved Hønefoss. Fortsett å lese Hvem felte Norske Skog?

Wall Street styrer utviklinga av norsk treforedlingsindustri

Bildet fra 2007 viser en demontert papirmaskin fra Union bruk ned Skienselva på veg til Brasil  foto: Brian Thurston 

Det er to amerikanske hedgefond som bestemmer skjebnen til papirprodusenten Norske Skog. De norske politikerne spreller i nyliberalismens garn og blottlegger sin egen avmakt. Jusprofessor Mads Andenæs og Arbeiderpartiets nestleder Trond Giske mener at en statlig innblanding i Norske Skog kan være i strid med EØS-avtalen. Det er liten tvil om at de har rett.

Det betyr at det er Blackstones toppsjef Stephen Schwarzman som sitter med makta til å bestemme utvikling — evt. avvikling – av norsk treforedlingsindustri. Statsminister Erna Solberg kan fortsette å spille Pokémon Go.

Fortsett å lese Wall Street styrer utviklinga av norsk treforedlingsindustri