Ustabilitetens politiske økonomi

De  statsviterne Ingrid Hjertaker og Bent Sofus Tranøy har i år utgitt boka «Ustabilitetens politiske økonomi. Om fremveksten av finansialisert kapitalisme». Det er den mest oversiktlig framstillinga hittil på norsk om hvorledes den globaliserte finanskapitalen har vokst fram og tatt over dominansen i økonomien i verden i dag, og hvilke risikoer for nye kriser dette innebærer.

Boka er en lærebok for studenter i samfunnsfag og historie og har dermed  status som etterrettelig.

En gjennomgående tese i boka er at «finanssektoren kan tilintetgjøre samfunnet, men samfunnet kan ikke tilintetgjøre sektoren». Skadevirkningene ved en kollaps blir så store at finanssektoren har en «dommedagsmakt» over politikerne. Fortsett å lese Ustabilitetens politiske økonomi

Laurdagsseminar: Grunnkurs i marxisme

Laurdag 11. november på Fjermedal i Iveland

Marxismen – ein teori for å forstå historia og endra verda.

Nybyrjarkurs – ingen krav til førehandskunnskap – alle interesserte er velkomne.

Program:
11.30 – 12.00 Oppmøte, kaffi/te og ei brødskive
12.00 – 14.00 Dei viktigaste økonomiske begrepa i marxismen
14.00 – 14.45 Pause med kaffi/te og vaflar
14.45 – 15.45 Den historiske materialismen
15.45 – 16.00 Pause med frukt/grønsaker
15.00 – 16.30 Ti år etter finanskrisa: Marxismens relevans under finanskapitalens diktatur

Sosialt samvær utover kvelden. Ein enkel varmrett straks etter seminaret. Fagleg ansvarleg: Øyvind Andresen

NB! Påmelding på epost: afjarm@gmail.com 
eller med SMS til 901 34 085 – helst med ein gong 🙂 og seinast onsdag 8. november. 
Me organiserer transport frå Kristiansand/Vennesla. Dei som har ledig plass i bil tar med dei som treng skyss. (Avreise frå Kristiansand vil bli ca. kl. 10.30.)

Marcus Thrane var en stor revolusjonær

14. oktober er det 200 år siden Marcus Thrane ble født. Dagen innledes med kransenedlegging ved gravsteinen til Marcus og Josephine Thrane på Vår Frelsers gravlund i Oslo ved ordfører i Oslo Marianne Borgen, Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre og LOs leder Hans Christian Gabrielsen.

Men det er viktig å merke seg at selv om Marcus Thrane arbeidet for svært viktige reformer, var han samtidig en revolusjonær internasjonalist. Dagens sosialdemokrater bygger ikke videre på tradisjonen fra Thranebevegelsen. De er hva Thrane med forakt kalte «moderate eller maadeholdne». Fortsett å lese Marcus Thrane var en stor revolusjonær

Norske Skog: Absurd teater i flere akter

I disse dager blir skjebnen til den kriserammede papirprodusenten Norske Skog avgjort i forhandlingene mellom aksjeeierne og kreditorene, det vil si forskjellige typer investeringsfond som har spekulert i at selskap ikke kan betale gjelda si.

Gribbefondene slåss seg imellom om deling av bytte. Det er ikke noe vakkert syn.

Før valget gikk politikere fra Rødt til Høyre ut med ønsker om at staten skulle sikre arbeidsplassene. Og den norske staten er involvert, men på gribbenes side. Oljefondet har investeringer i milliarder i flere av disse fondene som Blackstone, BlackRock og SampoFortsett å lese Norske Skog: Absurd teater i flere akter

Gambling i Start

Treneren av Start, Steinar Pedersen, er sagt opp, tydeligvis etter ønske fra de nye «lokale» eierne fra Gaming Innovation Group med base i skatteparadiset Malta.

Fædrelandsvennens leder 2/10 skriver at de nye eierne er hentet fra «gambling- industrien.» Dette er nytale. Industri er masseproduksjon av varer; det eneste spillbransjen driver med er masseproduksjon av gjeldsofre.  Fortsett å lese Gambling i Start

Hvem vil kjøpe bruktbil av Espen Barth Eide?

    På Andøya gikk det i alle fall dårlig med bruktbilsalget.

Barth Eide prøvde rett før stortingsvalget å framstille det som om Arbeiderpartiet kunne snu når det gjaldt nedleggelsen av flybasen på Andøya som de hadde stemt for i Stortinget.  I valget på Andøya fikk partiet hans 7,5%, ned fra 34,8% fra forrige valg.

Det er nok bare i Klassekampens redaksjon han har håp om napp. I et stort oppslag uten motforestillinger  25/9 varsler Barth Eide om Arbeiderpartiets linjeskifte i utenrikspolitikken.  Hvem kan tror på denne mannen etter å ha studert hans rolle i forbindelse med krigene i Afghanistan og Syria?

Fortsett å lese Hvem vil kjøpe bruktbil av Espen Barth Eide?

– Et barn som dør av sult, er et myrdet barn

Christian Krohg: Kampen for tilværelsen (1889) 

Kronikk i Fædrelandsvennen 23/10, noe bearbeidet.

En ny FN rapport registrerer at 815 millioner mennesker var kronisk underernært i 2016 mot 777 millioner året før. Av disse bor 489 millioner, 60 prosent, i land som er ramma av krig eller borgerkrig.

Rapportens forord sier at ikke bare har antall konflikter steget dramatisk i løpet av det siste tiåret, de har også «blitt mer komplekse og ugjennomtrengelige av natur.» Ekstreme klimahendelser har ført til kraftige økninger i matusikkerhet i Afrika sør for Sahara, samt Sørvest-Asia og Sørøst-Asia.

Likevel er det grunn til å stille flere spørsmål til rapporten. Er krig og naturkatastrofer  de grunnleggende årsakene til under- og feilernæring i verden? Og hvor pålitelige er tallene? Fortsett å lese – Et barn som dør av sult, er et myrdet barn

Økt motstand mot glyfosat

Glyfosat er det aktive kjemiske stoffet i Monsantos varemerke Roundup som er verdens mest solgte ugressmiddel.

FNs helseorganisasjon WHO kategorisert i 2015 glyfosat som «sannsynlig kreftfremkallende».   California satte i juli i år glyfosat på en liste over kreftfremkallende stoffer.

Det er økende motstand mot glyfosat over hele verden, men i Norge opptrer Mattilsynet som et avskrivningsbyrå av Monsantos lobbyavdeling. Fortsett å lese Økt motstand mot glyfosat